Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

2021

22

april

Digitalt PFF-TR møde

STED

Digitalt møde

0

Tid

Kl. 10:00 - 12:00

TILMELDINGSFRIST

20. april 2021

ARRANGØR

Socialpædagogerne Nordsjælland

Kære tillidsrepræsentanter, på det forebyggende og dagbehandlende område.

I inviteres til TR-møde den 22. april fra 10-12.

Der er frikøb på mødet ved deltagelse (2 timer).

Vi mødes i udgangspunktet på skærm og de tilmeldte vil få tilsendt link senest dagen før mødet.
Hvis vi kan mødes fysisk, så bliver det hos Socialpædagogerne Nordsjælland, Roskildevej 10B i Hillerød.
Det kommer der nærmere besked om.

Vi vil gerne have jeres tilmelding snarest og senest den 26. marts på mail Info-Nordsjaelland@sl.dk
Mærk mailen PFF/TR.

1. Gennemgang af, hvordan man organiseres på baggrund af aftalen i overenskomsten.
I overenskomsten ligger der en nøje beskrivelse af, hvordan man fordeler de, der arbejder på overenskomsten mellem BUPL og Socialpædagogerne.
Eller rettere, mellem pensionskasserne PBU og PKA.
Det vil vi gennemgå og samtidig skal vi have en snak om, hvordan man agerer som tillidsrepræsentant mellem de to organisationer.

2. Overenskomst 2021
Gennemgang af eventuelle ændringer/forbedringer i overenskomsten.
Efter al sandsynlighed bliver der ikke aftalt nogen arbejdstidsaftale.
Er der noget vi skal have fulgt op på, i den forbindelse?

3. Kort nyt fra alle.
En runde fra jer, hvor vi hører, hvad der fylder aktuelt.
Forbered dig på, at du max kan bruge 3 minutter

4. Næste TR-møde for jer.
Hvilke punkter har I, som I gerne vil have behandlet på næste møde?
Er der nogen temaer, som I gerne vil have drøftet?

Tak for i dag og på gensyn.