Gå til indhold

Ledersektionen

Hvordan er ledersektionen organiseret, hvad laver ledersektionen og hvordan kan du få indflydelse og bidrage med ideer og ønsker til aktivitet og udvikling?

Tilbage til Midtsjælland

Formål og aktiviteter

Ledersektionens formål er at samle ledere og mellemledere i et fagligt fællesskab.

Det sker primært gennem møder, konferencer og informationsvirksomhed. Det lade være sig lokale cafemøder med temaer og oplægsholdere og større regionale og/eller landsdækkende konferencer mv.

Ledersektionens ledelse har fokus på at styrke relationen til ledermedlemmer og skabe værdi for dig i dit medlemskab. 

Du er meget velkommen til at kontakte ledersektionens ledelse, hvis du har spørgsmål, forslag eller ønsker til aktiviteter og/eller hvad du i øvrigt har på hjertet.

Når kredsen og ledersektionen afholder aktiviteter for ledere og andre medlemsaktiviteter bliver du inviteret via mail, og du vil også kunne orientere dig om kommende aktiviteter i kredsens kalender på hjemmesiden. 

 

Medlemmer

Alle ledere og mellemledere i kredsen er automatisk medlemmer af sektionen ved medlemskab af Socialpædagogerne.

 

Samarbejdet om ledermedlemmer i ledersektionen, kredskontor og kredsbestyrelen

I socialpædagogerne Midtsjælland skal et medlemskab give mening og opleves værdifuldt og brugbart. Ledersektionens ledelse, kredskontoret og kredsbestyrelsen samarbejder med det afsæt, om at forbedre ledermedlemmernes vilkår, løn og ansættelsesforhold, lederens arbejdsmiljø og tilbyde aktiviteter, der er relevante for lederrollen og lederfagligheden.

Kredsbestyrelsen udpeger en repræsentant til at være bindeled mellem sektion, bestyrelse og kredskontor. Aktuelt er kredsformand Lene Kümpel udpeget.

 

Årsmøde

Sektionens ledelse afholder et årligt årsmøde. På årsmødet orienterer sektionens ledelse om afholdte aktiviteter og om hvad sektionsledelsen i øvrigt har arbejdet med i årets løb.

Det er årsmødet der vælger sektionsledelsen. Valgperioden er 1 år og sektionsledelsen består minimum af tre medlemmer. Der indkaldes (skriftligt) til årsmødet minimum 3 uger før afholdelse, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent/mødeleder
  2. Sektionsledelsens beretning og forslag til næste års arbejde/aktivitet
  3. Indkomne forslag (skal være kredsen i hænde 10 dage før årsmødet)
  4. Valg af lokal sektionsledelse/repræsentation
  5. Evt.

Referat fra årsmødet:

Referat fra den 27. marts 2023

Mundtlig beretning

Fremtidige aktiviteter i 2023

Økonomi

Det lokale ledersektionsarbejde finansieres af kredsen. Midlerne er afsat indenfor kredsens budget og underlagt dennes revision. 


Ledersektionen består af:

Birgitte Wold

Birgitte Wold

Forstander ITC Lyngtoften Velfærdsforvaltningen, Køge kommune
Dorthe Grøndahl Westh

Dorthe Grøndahl Westh

Det sociale Voksenområde Center 1 - Kalundborg
Placeholder billede for person

Wendy Mobeck

Afdelingsleder STU og Klubber STU Roskilde kommune
Placeholder billede for person

Pernille Christoffersen

Afdelingsleder Social Indsats og Udvikling - Tilbud Handicap
Martin Starup

Martin Starup

Afdelingsleder Agerbækhuse
Placeholder billede for person

Anne-Mette Hansen

Daglig leder Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie
Bliv medlem