Gå til indhold

Private opholdssteder / institutioner

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i private opholdssteder / institutioner i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser.

Tilbage til Midtjylland

Dokumenter

Altiden
Lokalaftale vedr. tillidsrepræsentanter (november 2023)

Birkebakken
Aftale om tiltrædelse til overenskomst indgået mellem KL og Socialpædagogerne (april 2019)
Aftale om nedsættelse af hviletid (april 2019)
Aftale om arbejdstidens længde (april 2019)
Aftale om udskydelse af fridøgn for nattevagter under Birkebakken STU og Botilbud (januar 2023)
Lokalaftale- Kolonitillæg (2022

Bostedet Ellengården
Decentral arbejdstidsaftale (marts 2029)

Den Sociale Udviklingsfond SUF
SUF overenskomst 2020-2023

Habitus:
Aftale om lønsystem for pædagogisk personale
Lokalaftale for flyverstillinger 
Lokalaftaleforhandlinger 2023 -indgåede aftaler SL og Habitus
Lokalaftale om frivilligt merarbejde - 2023
Lokalaftale om afholdelse af ferie i timer
Lokalaftale om arbejdstid for pædagogisk personale ansat ved Habitus

Hertha Bofællesskaber og Værksteder
Lokalaftale om løn, arbejdstid, pension mm. (juni 2021)

Integrationsnet
Lokalaftale om løn (december 2018)
Lokalaftale om konvertering af særlig opsparing til lønstigning (december 2018
Lokalaftale om deltagelse i feriekoloni og ferierejser (december 2018)
Protokollat om indgåelse af lokalaftaler (december 2018)
Lokalaftale om tillæg (april 2015)
Lokalaftale om pension (april 2015)
Lokalaftale om arbejdstid, reduceret årsnorm, fast månedligt tillæg samt afspadsering af overarbejde (april 2015)

Reden Aarhus
Reden Aarhus - lokalaftale om forventet opkald (ikrafttræden april 2018)

Solbakken
Tiltrædelsesoverenskomst (november 2022)

Mind-Move
Mind-Move ApS - lokalaftale om nedsat hviletid, opgørelsesperiode (ikrafttræden 1. januar 2018)

Borgmesterbakken
Borgmesterbakken - tiltrædelsesaftale mellem Borgmesterbakken og Socialpædagogerne (ikrafttræden marts 2015)

Bliv medlem