Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Lokale lønforhandlinger

Med lokallønsberegneren kan du få styr på lønudviklingen for de enkelte medarbejdere og medarbejdergruppen som helhed. Lokallønsberegneren kan også vise opgørelser over nye midler til den lokale løndannelse på arbejdspladsen samt tilbagefaldsmidler.

Lokallønsberegner

Lokallønsberegneren er tænkt som et fælles værkstøj for ledelse og TR. Der er umiddelbart ingen grund til, at både ledelse og TR indtaster og gemmer de samme oplysninger. Hvis man vil gøre brug af værktøjet, vil det umiddelbart være smart at aftale, hvem der er ansvarlig for oprettelse og vedligeholdelse af oplysningerne i systemet.

Lokallønsberegneren er en videreudvikling af Socialpædagogernes Lønberegner, og den kan anvendes på arbejdspladser, der omfattet af forbundets overenskomster med KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

 

Lokale oplysninger

Brugeren af systemet skal indtaste oplysninger, der vedrører de lokale forhold. Eksempelvis navn på den ansatte, angivelse af oplysninger om anciennitet, oplysninger om, hvilken stilling den enkelte medarbejder har samt oplysninger om lokalt aftalt løndele.

Disse oplysninger gemmes i systemet.

Mulighed for ændringer

Oplysningerne kan efterfølgende hentes frem og ændres, hvis der til en medarbejder eksempelvis lokalt aftales et nyt funktionstillæg.

På samme måde kan der også oprettes nye medarbejdere, hvis en medarbejder holder op og en ny ansættes.

Automatisk opdatering

Alle centrale oplysninger om eksempelvis grundlønningerne for den enkelte stilling, samt eventuelt centralt aftalt funktions- og kvalifikationsløn ligger på forhånd i værktøjet sammen med lønsatserne.

Disse oplysninger vil blive opdateret i takt med, at der sker ændringer.

Rapporter

Oplysningerne i systemet kan hentes ud i rapporter. I den ene rapport vises en lønoversigt over en eller flere medarbejdere. Brugeren kan vælge om rapporten skal vise lønudviklingen for en længere periode eller om den skal vise et øjebliksbillede for en enkelt måned.

Den anden rapport angiver, hvor mange nye midler der tilføres til den lokale løndannelse pr. en 1. april, hvis der central er aftalt nye midler.

Denne rapport viser tillige om – og i givet fald, hvor mange – tilbagefaldsmidler, der er til rådighed pr. 1. april.

Adgangskode

For at kunne benytte systemet, skal man have en adgangskode, på samme måde, som der kræves en adgangskode for at benytte TR-portalen på sl.dk. Den samme adgangskode kan i øvrigt anvendes. Hvis man ikke allerede har en adgangskode, kan man rekvirere en på sl.dk. Man skal naturligvis være medlem for at kunne få en adgangskode.

Adgangskoden betyder, at kun den der indtaster oplysningerne har direkte adgang. Oplysningerne er dermed beskyttet, så uvedkommende ikke kan få adgang.