Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Faglige klubber - tillidsrepræsentantens bagland

Tillidsrepræsentantens bagland er altid de kolleger, der har valgt hende eller ham. På mindre arbejdspladser er det ofte lettere at holde kontakt til alle kollegerne og få drøftet holdninger til aktuelle opgaver end på store arbejdspladser, som måske oven i købet ligger geografisk adskilt.

Når tillidsrepræsentanter er valgt af kolleger fra flere adskilte arbejdssteder og skal kunne repræsentere dem alle lige godt, er der brug for en klar ramme omkring tillidsrepræsentantens virksomhed og kontakt med kollegerne. I disse situationer kan det være en fordel at organisere det faglige arbejde på arbejdspladsen i en faglig klub.

En faglig klub dannes af de organiserede medarbejdere og virker som en mini-fagforening på arbejdspladsen. På klubmøder kan medlemmerne og tillidsrepræsentanten drøfte det mandat, tillidsrepræsentanten skal have med sig til forhandlinger med ledelsen, og prioritere de sager og opgaver, tillidsrepræsentanten skal arbejde med.

Er der flere faggrupper på arbejdspladsen, som er ansat på forskellige overenskomster, kan man med fordel samle faggrupperne i en fællesklub. Derved kan man sikre fælles ’fodslaw’ mellem forskellige personalegrupper.

Når baglandet er i orden, og der er mandat og opbakning fra kollegerne, styrkes tillidsrepræsentantens position overfor ledelsen, og det faglige arbejde bliver mere synligt overfor alle arbejdspladsens organiserede medarbejdere.

Socialpædagogerne har udarbejdet udkast til standardvedtægter for faglige klubber lige til at skrive i, så de passer til din arbejdsplads. Du finder dem her.

Hvis du har spørgsmål  til, hvordan du kommer i gang med at danne en faglig klub, kan du få hjælp i din kreds.