Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Frikontingent i a-kassen

Går du i gang med en uddannelse, kan du i nogle situationer blive fritaget for at betale medlemsbidrag (kontingent) til Socialpædagogernes A-kasse. Læs mere om dine muligheder.

Obs!

Har du spørgsmål om dit kontingent?

Så kontakt medlemsservice på telefon 7248 6030. Telefonen er åben mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 9-15. Torsdag fra kl. 9-17. Og fredag fra kl. 9-13. Du kan også sende en mail til medlem@sl.dk

Dine muligheder

Under 30 år

Du kan blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen, hvis din uddannelse giver dig ret til at blive optaget som nyuddannet og få dagpenge som nyuddannet.

Din uddannelse skal være erhvervsrettet (ikke folkeskole eller gymnasium), af mindst 18 måneders varighed og offentlig anerkendt. Det er uddannelsens faktiske varighed, der er afgørende.

Du skal søge om at blive fritaget. Kontakt medlemsservice på telefon 7248 6030 for at høre nærmere.

En fritagelse gælder tidligst fra den dag, hvor vi modtager din ansøgning. Og du kan maksimalt blive fritaget for 1 år ad gangen i op til i alt 5 år. Ved udløbet af fritagelsesperioden, skal vi kontrollere den indtægt du har haft i perioden med fritagelse. Hvis du får SU må du ikke tjene mere end den højeste dagpengesats. I 2017 er det 220.740 kr. før skat. Hvis du har tjent for meget, opkræver vi kontingent for hele perioden med tilbagevirkende kraft. Barsels- og sygedagpenge m.m.

Du kan ikke blive fritaget, hvis du modtager hjælp til forsørgelse. Det kunne fx være barsels dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering eller uddannelsesydelse.

Du kan ikke få ydelser fra a-kassen, herunder feriedagpenge og dagpenge, så længe du er fritaget for at betale kontingent.

Du kan kun afbryde din fritagelsesperiode, hvis du afbryder eller afslutter uddannelsen. Du kan ikke afbryde perioden, for fx at tjene mere eller få udbetalt ydelser fra a-kassen.

Over 30 år – ikke med i efterlønsordningen

Når du studerer, er over 30 år og ikke er med i efterlønsordningen, kan du få rabat på dit medlemskab og nøjes med at betale den del af dit kontingent, der går direkte til staten. Du kan dermed spare 104 kr. om måneden, og skal kun betale 342 kr. for at fortsætte som medlem af a-kassen.

Over 30 år - med i efterlønsordningen

Er du over 30 år og i gang med en uddannelse samtidigt med, at du betaler efterlønsbidag, kan du fritages for medlemsbidraget (kontingentet) til a-kassen. Du skal således kun betale efterlønsbidraget som er 488 kr. om måneden.

Du skal opfylde nogle betingelser for at kunne få gratis a-kasse:

  • Du skal fortsætte med at være tilmeldt efterlønsordningen.
  • Du skal deltage i en anerkendt fuldtidsuddannelse, der varer mindst 18 måneder/3 semestre.
  • Din indtægt må højst være 220.740 kr. om året før skat.
  • Du havde ret til dagpenge som lønmodtager den dag, din uddannelse startede.
Frikontingent i a-kassen