Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Tidsbegrænset ansættelse

Tidsbegrænset ansættelse anvendes typisk, hvor arbejdsgiveren har behov for ekstra arbejdskraft i en nærmere afgrænset periode. Typiske eksempler på tidsbegrænsede ansættelser er ansættelse i barselsvikariater, sygevikariater eller vikariater for personer på orlov

Som tidsbegrænset ansat er du omfattet af de ansættelsesretlige love, der eksisterer på det private arbejdsmarked, eksempelvis ferieloven og ansættelsesbevisloven. Hvis der er
indgået overenskomst på opholdsstedet, vil du også typisk være omfattet af denne. Den eneste reelle forskel fra en almindelig ordinær ansættelse er, at du som vikar er ansat for en tidsbegrænset periode. Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, afhænger dine ansættelsesvilkår af, hvad der er aftalt i ansættelsesbrevet. Du har krav på at få et ansættelsesbrev, hvis du er ansat til at arbejde mere end 8 timer om ugen i mere end en måned.

Hvis du tilbydes et fast job i forlængelse af et vikariat, skal du være opmærksom på, at din løn og ansættelsesanciennitet skal regnes fra vikariatets start.

Hvis du er ansat for en bestemt periode, ophører ansættelsen uden varsel eller særskilt opsigelse ved periodens udløb.