Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Godkendelse og tilsyn

Et privat botilbud eller opholdssted skal godkendes af det socialtilsyn, som har tilsynet med pågældende tilbud. Socialtilsynet skal ligeledes føre et løbende tilsyn. Godkendelsen og tilsynet skal primært sikre, at arbejdet udføres på fuldt betryggende vis, og at I som personalegruppe har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer

Der er fem tilsyn i landet. Du kan læse mere om socialtilsynet på forbundets hjemmeside.

I forbindelse med din ansættelse på et privat opholdssted eller botilbud vil opholdsstedet anmode om dit samtykke til at indhente straffeattest og børneattest.

Tilsynets godkendelseskompetence omfatter tillige godkendelse af budgetter og regnskaber. Denne del af tilsynets kompetence har til formål at sikre, at der ikke sker en formueakkumulation for offentlige midler, samt at der er et rimeligt forhold mellem det tilbud, der gives, og prisen for det.