Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Funktionærlov

Funktionærloven er en lov, der sikrer den ansatte en række ansættelsesretlige goder, eksempelvis løn under sygdom, opsigelsesvarsler, beskyttelse mod usaglig afskedigelse m.v.

Pædagogarbejde er som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven. Du vil dog være omfattet af funktionærloven, hvis

  • der er henvist hertil i dit ansættelsesbrev, eller
  • du er omfattet af en overenskomst, hvoraf det fremgår, at du er omfattet af funktionærloven, eller
  • dit arbejde på opholdsstedet udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.