Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Ferie

Hvis du er ansat på et opholdssted uden overenskomst, er du omfattet af ferieloven

Ferieloven giver dig ret til at holde 5 ugers ferie om året. Du optjener ret til betalt ferie, hvis du er i et ansættelsesforhold. Ferien optjenes i kalenderåret dvs. fra den 1. januar til den 31. december, også kaldet optjeningsåret. Såfremt du i din ansættelseskontrakt har fået tillagt ret til mere end 5 ugers ferie, er det kontraktens regler, der gælder.

Selv om du ikke har optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, har du ret til at holde ferie uden løn eller eventuelt med feriedagpenge. Du har altid ret til at holde 5 ugers ferie i ferieåret, der går fra den 1. maj til 30. april.

Ferieåret er det år, der kommer efter optjeningsåret. Hvis du eksempelvis har været ansat i hele 2013, har du således ret til at holde 5 ugers ferie i perioden 1. maj 2014 til 30. april 2015.

Du har krav på at holde 3 ugers ferie i sammenhæng i perioden 1. maj til 30. september (hovedferien). Den øvrige ferie skal som udgangspunkt holdes i hele uger.

Løn under ferie og ferietillæg

Hvis du i løbet af optjeningsåret (kalenderåret) har optjent ferie, har du enten krav på ferie med løn + ferietillæg eller feriepenge.

For at få ferie med løn er det en betingelse, at du får udbetalt løn under sygdom og på søgnehelligdage. Det er din sædvanlige løn på ferietidspunktet, du har ret til. Udover din løn under ferie skal du også have udbetalt et ferietillæg. Ferietillægget udgør efter ferieloven 1% af den løn, der er optjent i løbet af optjeningsåret. Ferietillægget udbetales i takt med feriens afholdelse (hvis du holder 3 ugers ferie udbetales 2/3 af ferietillægget). Af administrative grunde udbetales ferietillægget
for alle 5 uger dog ofte i maj/juni måned.

Deltid

Du optjener samme antal feriedage, uanset om du er på fuldtid eller på deltid. Et års fuldt optjent ferie udgør under alle omstændigheder fem ugers ferie.

Hvordan den optjente ferie holdes, afhænger af, hvordan du arbejder på det tidspunkt, hvor ferien skal holdes. Ferieugen skal afspejle en normal arbejdsrytme. En arbejdsuge indeholder både arbejdsdage og arbejdsfrie dage, hvis du arbejder færre end fem dage om ugen.

Feriegodtgørelse 12,5%

Hvis du ikke har ret til løn under sygdom og løn på søgnehelligdage, har du efter ferieloven ret til at få feriegodtgørelse. Denne feriegodtgørelse udgør 12,5% af lønnen i optjeningsåret.

Feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie (12%)

Selvom du har ret til løn under ferie, kan det være en fordel, at vælge at få feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn og ferietillæg. Årsagen hertil er, at det alene er den faste månedsløn, du får udbetalt, når du holder ferie, uanset hvor meget udbetalt overarbejde, du har haft i optjeningsåret.

Hvis du vælger, at få feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie og ferietillæg skal du have fremsat ønske herom inden optjeningsårets begyndelse (dvs. inden den 1. januar).

Feriegodtgørelse beregnes med 12% af din løn (du skal være opmærksom på, at når du selvstændigt vælger at få feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie er det 12% og ikke 12,5%) Denne feriegodtgørelse skal beregnes ved årets udgang af hele din løn i optjeningsåret, dog ikke af løn under ferie. Pengene indbetales til FerieKonto på samme måde, som hvis du var fratrådt. Fra det følgende ferieår (1. maj i året efter) kan du hæve pengene fra FerieKonto, når du holder ferie. Du kan på borger.dk se en oversigt over hvor mange feriepenge du har optjent.

Barsel, sygdom og orlov

Du optjener ferie hos din arbejdsgiver, så længe du er beskæftiget og får løn fra arbejdsgiveren.

Du optjener også ret til betalt ferie under barsel, sygdom og andet fravær, hvis din arbejdsgiver betaler dig hel eller delvis løn i disse perioder. Det er altså lønudbetalingen, der er afgørende for, om der optjenes ret til betalt ferie.

Du har krav på din fulde løn, når du holder ferie, som du har optjent under barsel. Det gælder også, selvom du kun fik halv løn under barselsorloven.

Du optjener ikke ferie i perioder, hvor du har orlov eller tjenestefrihed uden løn. Du har dog muligvis optjent ret til feriedagpenge fra A-kassen i disse perioder.

Varsling af ferie

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie. Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til opholdsstedets drift så vidt muligt imødekomme dit ønske om, hvornår du ønsker at holde ferie. Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om, hvornår ferien skal holdes, skal arbejdsgiveren varsle din hovedferie med minimum 3 måneders varsel, mens restferien skal varsles med minimum 1 måneds varsel.

Feriehindringer

I en række særlige tilfælde kan du få udbetalt feriepenge efter reglerne om feriehindring, selvom du ikke har afholdt ferie. Det gælder bla. ved sygdom og barselsorlov. Bliver du syg, før din ferie starter, har du mulighed for at holde ferien på et andet tidspunkt. Hvis din sygdom er årsag til, at du ikke kan holde din planlagte ferie, kan du holde den på et andet tidspunkt.
Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver med det samme og i det hele taget følge de regler, der gælder for sygemelding. Bliver du rask, inden din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Erstatningsferie

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Dog vil du ikke få erstattet de første fem sygedage. Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom med det samme. Du må ikke vente til fem dage inde i din sygdom. Du skal have lægelig dokumentation for din sygdom også for de første fem sygedage, som du ikke får erstatningsferie for.

Lægeerklæringen betaler du selv. Bliver du rask, inden din ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Feriepenge ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom, barselsorlov eller ligende ikke har mulighed for at holde din ferie inden ferieperiodens eller ferieårets udløb, kan du få udbetalt
din feriegodtgørelse eller din løn under ferie (Ferielovens § 12, jf. § 38).

Overførsel af ferie

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at din ferie ud over 4 uger i et ferieår overføres til det næste ferieår. I så fald skal du indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver inden ferieårets udløb.

Ferie i opsigelsesperioden

Hvis du bliver sagt op, og din arbejdsgiver ønsker, at du skal holde ferie i opsigelsesperioden, skal han eller hun overholde ferievarslerne (tre måneder for hovedferien og én måned for restferien).

Hovedferien er desuden særligt beskyttet i opsigelsessituationen. Hvis din opsigelsesperiode er på tre måneder eller derunder, kan din arbejdsgiver kun pålægge dig at holde hovedferien i opsigelsesperioden, hvis:

• du selv indvilliger i at holde hovedferien
• din arbejdsgiver forlænger opsigelsesperioden med det antal feriedage, du samlet set har til gode af hovedferien (har du din fulde tre ugers hovedferie til gode, skal din arbejdsgiver forlænge din tre måneders opsigelsesperiode med tre uger).

Det er uden betydning, om ferien er fastlagt, inden opsigelsen afgives eller er placeret i virksomhedens ferielukning.

Formålet med beskyttelsen af hovedferien er, at du skal bruge din ferie til rekreation og ikke jobsøgning. Restferien kan derimod frit placeres i en opsigelsesperiode, hvis den blot er varslet med en måned.

Fritstilling

Bliver du fritstillet og sendt hjem uden pligt til at stå til rådighed for arbejdsgiveren, er dette automatisk et pålæg om, at du skal holde ferie i videst muligt omfang. Din arbejdsgiver behøver ikke udtrykkeligt at fortælle dig, at du skal holde ferie i opsigelsesperioden. Det betyder, at din ferie kommer til at ligge på de tidspunkter, som din arbejdsgiver tidligst kunne have placeret den, hvis han eller hun udtrykkeligt havde varslet ferien.

Hvis du for eksempel har hele hovedferien og de øvrige feriedage til gode, vil det sige, at fritstillingsperioden skal være på mindst tre måneder og 15 arbejdsdage. Hvis du kun har de øvrige feriedage til gode, skal fritstillingsperioden være på mindst 1 måned og 10 arbejdsdage.

Feriekonto

Når du fratræder, skal din arbejdsgiver afregne tilgodehavende feriegodtgørelse til FerieKonto senest den 7. i anden måneden efter din fratræden.

Hvis din arbejdsgiver indbetaler feriepengene til FerieKonto, modtager du et feriekontobevis fra FerieKonto i begyndelsen af marts. På feriekontobeviset kan du se, hvor mange feriedage du har optjent, og hvor mange penge du har til rådighed i ferien.

Er du i tvivl om, hvorvidt din arbejdsgiver har indbetalt, kan du ringe til FerieKonto på telefon 70 11 49 10 og få oplyst, om pengene er indbetalt.

Hvem skal underskrive feriekort

Hvis du er i arbejde og modtager et feriebevis, er det som udgangspunkt kun dig selv, der skal skrive dit feriebevis under. Det samme gælder hvis du aftjener værnepligt eller er selvstændig erhvervsdrivende og modtager et feriebevis.

Hvis du modtager supplerende arbejdsløshedsdagpenge, mens du er i arbejde, skal både du og din a-kasse skrive dit feriebevis under, inden du sender det til FerieKonto. Reglen gælder kun de beviser, som er udstedt af feriekonto i Hillerød (feriebeviser). Hvis du er i arbejde og modtager et feriekort, er det din arbejdsgiver på ferietidspunktet, der skal underskrive dit feriekort.

Hvis du er ledig

Hvis du er ledig og får penge fra din a-kasse på ferietidspunktet, er det a-kassen, der skal underskrive dit feriebevis eller feriekort.

Hvis du er ledig og modtager ydelser fra kommunen, er det din bopælskommune der skal underskrive dit feriebevis. Hvis du er i tvivl, om du modtager ydelser fra kommunen, skal du kontakte din kommune for yderligere vejledning herom.

I alle andre situationer er det din kommune, der skal underskrive dit feriebevis eller feriekort, når du holder ferie. Dette gælder fx., hvis du hverken modtager
ydelser fra en a-kasse eller fra kommunen samtidig med, at du er ledig.

Manglende betaling af feriepenge

Hvis din arbejdsgiver ikke har betalt dine feriepenge kan du rette henvendelse til din kreds, som vil hjælpe dig med at få inddrevet dine feriepenge.