Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Bijob

Der er ikke noget til hinder for, at du påtager dig personlige fritidserhverv, fx. som formand for en idrætsklub. et forudsætter dog, at det ikke griber ind i dit daglige arbejde

Derimod kan din arbejdsgiver modsætte sig, at du påtager dig andet erhvervsmæssigt arbejde uden hans/ hendes samtykke.

Det er altid en god idé at inddrage din arbejdsgiver og få hans/hendes accept, specielt hvis du er tvivl om, hvorvidt det er en ”fritidsinteresse” eller egentligt lønnet bierhverv. Hvis du påtager dig et hverv i strid med reglerne, kan du i værste tilfælde risikere, at din arbejdsgiver bortviser dig.

Du har ret til at få fri til borgerligt ombud, eksempelvis hvis du bliver indkaldt som domsmand, som tilforordnet ved valghandling eller som vidne. Selv om du har ret til at få fri, skal din arbejdsgiver ikke betale dig løn.