Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Landsudvalg

Landsudvalget for ledersektionen er sammensat af repræsentanter udpeget i de lokale ledersektioner og præsenteret på landsmødet den 22. maj 2019

Formand: Næstformand:

Helle Riis
Arbejde: Autismecenter Storstrøm
Kreds: Storstrøm
Mail: sphri@vordingborg.dk

Mie Karleby
Arbejde: Botilbuddet Kamager
Kreds: Storkøbenhavn
Mail: mie.karleby@regionh.dk

Medlem: Medlem:

Jannik Møller
Arbejde: Rønnegård
Kreds: Nordsjælland
Mail: frederiksvaerk1@gmail.com

Susanne Østergård
Arbejde: Bo- og Støttecenter Herning
Kreds: Midt- og Vestjylland
Mail:
bshso@herning.dk

Medlem: Medlem:

Birgitte Wold
Arbejde: ITC - Lyngtoften
Kreds: Midtsjælland
Mail:
birgitte.wold@koege.dk

Henrik Salinas
Arbejde: Familiebehandlingen og Børne- & Familiehuset
Kreds: Bornholm
Mail:
Henrik.Salinas@brk.dk

Medlem:  Medlem:

Rasmus Johansson
Arbejde: Sødisbakke, Bakkebo/Vestergade
Kreds Nordjylland
Mail: rasmusljohansson@gmail.com

Naja Schødt Jensen
Arbejde: Samstyrken Varde Administrationen
Kreds: Sydjylland
Mail: najj@varde.dk 

Medlem: Medlem:

Holger Torp
Arbejde: Støttecenter Fynsgade
Kreds: Lillebælt 
Mail:
holger.torp@fredericia.dk 
holger.torp@gmail.com

Anne Fynboe Madsen
Arbejde: Syddjurs Bo & Aktivitetscenter
Kreds: Østjylland
Mail:
afm@syddjurs.dk

Forretningsudvalget: Forretningsudvalget:

Benny Andersen
Arbejde: Socialpædagogerne
Kreds: SLC
Kontakt:
forbundsformanden@sl.dk

Verne Pedersen
Arbejde: Socialpædagogerne
Kreds: SLC
Mail: 
vkp@sl.dk

HB-repræsentant  

Finn Harald Rasmussen
Arbejde: Socialpædagogerne og HB
Kreds: Sydjylland
Mail: fhr@sl.dk

 

 

Lederlandsudvalgets mødeplan 2020

Lederlandsudvalget besluttede på sit møde den 18. september 2019 følgende datoer for ordinære møder i 2020:

  • Tirsdag, den 17. marts
  • Tirsdag, den 26. maj (mødet udgør samtidig det koordinerende møde)
  • Tirsdag, den 1. september
  • Onsdag, den 4. november