Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Ledersektion og landsudvalg

Hos Socialpædagogerne er ledere og mellemledere organiseret i en egen sektion med et centralt landsudvalg og lokale ledersektioner.

Ledersektionen har som formål, at bistå Socialpædagogerne i at varetage ledernes interesser indenfor såvel faglige som ansættelses- og uddannelsesmæssige områder. Ledersektionen tager forskellige typer af initiativer: iværksætter undersøgelser, igangsætter diskussioner og arbejder sammen med hovedbestyrelsen med at sætte fokus på rammer og vilkår for ledelse af socialpædagogiske tilbud. Der afholdes landsmøde for de lokale ledersektioners bestyrelser hvert andet år i ulige år.

Ledersektionen er opbygget med et landsudvalg og en lokal sektion pr. kreds.Bestyrelsen til det centrale landsudvalg udpeges i de lokale ledersektioner. 

Se hvem der sidder i landsudvalget.

Lokale ledersektioner
Ledersektionen skaber den overordnede ramme for de lokale ledersektioner, der er knyttet til Socialpædagogernes kredse. De lokale ledersektioner fastlægger selv  vedtægter og aktiviteter. Blandt aktiviteterne kan nævnes: forberedelse af lønforhandlinger og indgåelse af forhåndsaftaler, diskussion af personalepolitik for lederne og  temadage. 

Læs mere om de lokale ledersektioner på kredsene egne hjemmesider.

Fra 1. april 2014 er der i alle lokale kredse udarbejdet servicedeklarationer.

Vedtægter
Vedtægter for Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere behandlet på møder i hovedbestyrelsen den 28. november 2013, den 6. februar 2014 og den 15. september 2016.
Hent vedtægterne for ledersektionen (pdf)