Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Jobrotation

Jobrotation går ud på, at en ansat går på efteruddannelse i arbejdstiden og bliver afløst af en ledig.

Der kan også være tale om større projekter, hvor flere ansatte går på uddannelse samtidig eller i forlængelse af hinanden. Arbejdsgiveren skal betale fuld løn til den ansatte under uddannelsen og få støtte til finansiering af lønnen til afløseren og eventuelt også til deltagerbetalingen.

Penge at hente

Arbejdspladserne kan reducere udgifterne til efteruddannelse af pædagoger betydeligt, ved at staten klarer den største del af finansieringen.

Jobrotationsordningen

Jobrotationsordningen gør det muligt, at arbejdsgiveren får udbetaltjobrotationsydelse fra jobcenteret svarende til 1,6 gange dagpengesatsen for hver time en ansat bliver afløst af en ledig (178 kr. pr. time i 2015). 

SVU – ikke en mulighed for pædagoger

En anden mulighed går ud på, at arbejdsgiveren får refusion via Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) under den ansattes fravær. Bemærk dog, at  SVU til videregående uddannelse er forbeholdt uddannelsessøgende, som ikke er uddannet på et højere niveau end erhvervsakademiniveau. Så man kan ikke længere få SVU, hvis man har uddannelse på bachelorniveau og derover. Refusionen svarer til 80 procent af dagpengeniveauet (89 kr. pr. times fravær i 2015).

Socialpædagogerne kan hjælpe

Socialpædagogerne kan hjælpe med at finde kvalificerede og interesserede vikarer. Det gør vi gerne både i forbindelse med jobrotationsprojekter, som omfatter mange ansatte og hvis der blot er tale om en enkelt medarbejder eller to som skal på efteruddannelse. Ved større rotationsprojekter vil det typisk være jobcentrene, som er tovholdere på projektet. Socialpædagogerne vil gerne stille en person til rådighed for en styregruppe. Vores hovedopgave i en styregruppe vil være, at sikre kvalificerede afløsere.

Se også: Kompetencefonden

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en jobkonsulent

Kontakt jobkonsulenten og få hjælp til at finde en egnet medarbejder.

De data, du udfylder i formularen, vil blive behandlet fortroligt og uden videregivelse til tredjepart.
Læs mere om, hvordan vi behandler dine persondata.