Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Lær at bruge Teams og Zoom

Digital workshop: Bliv klædt på til onlinemøder via Microsoft Teams og Zoom

For mange af os er det helt nyt at gå til møder via computeren, men efter corona er videomøder kommet for at blive, og vil formentlig være en fast del af hverdagen lidt længere endnu. Selvom du som plejefamilie måske ikke sidder i møde dag ud og dag ind kan det give mening, at holde digitale møder med fx kommunen, familieplejekonsulenter eller andre i dit netværk. Det kan både mindske smitterisikoen og du vil kunne fjerne transporttiden.

Derfor tilbyder Socialpædagogerne en digital workshop, hvor du får råd og tips til, hvordan du anvender både Microsoft Teams og Zoom, som er nogle af mest brugte platforme til at holde digitale møder. Workshoppen varer i to timer, hvorefter der suppleres med strukturerede øvelser, som deltagerne i grupper træner efter workshoppen. Disse øvelser vil have en varighed af 1 time og deltagelse her er frivillig.

Denne workshop er særligt tilpasset familieplejere hos Socialpædagogerne, og deltagelse kræver derfor at du arbejder indenfor plejefamilieområdet og er medlem.

Der er plads til 12 deltagere på hver digital workshop og pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Har du spørgsmål til workshoppen kontakt Michala Jalving på mail: mjg@sl.dk

Du kan vælge mellem to forskellige datoer:

  • Onsdag den 15. september kl. 9.30–11.30
  • Tirsdag den 21. september kl. 12.30-14.30