Menu

Lønforsikring

Hvis du bliver ledig, er du som familieplejer også omfattet af Socialpædagogernes lønforsikring.

Hvis du bliver ledig og har ret til dagpenge, så er du som familieplejer også omfattet af Socialpædagogernes lønforsikring. Lønforsikringen er et supplement til dagpengene som betyder, at du kan få op til 80 % af din løn i alt i de første 6 måneder, du er ledig.

De ekstra penge kan betyde meget for familiens økonomi – særligt når man som familieplejer kan risikere at miste sit indtægtsgrundlag med kort varsel. Socialpædagogernes lønforsikring betyder, at man har et økonomisk sikkerhedsnet i en periode til at finde sig økonomisk til rette efter en afskedigelse.

Vi har også jobkonsulenter som kender dit fag og kan hjælpe dig videre, hvis du mister jobbet.

Ret til dagpenge?

Som familieplejer vil du have ret til dagpenge når du bliver ledig, hvis du opfylder en række betingelser.

Ansættelse som familieplejer/aflastningsfamilie giver de samme rettigheder med hensyn til at blive medlem og få udbetalt ydelser fra en a-kasse. Altså de samme rettigheder som øvrige lønmodtagere kan opnå.

Du vil som udgangspunkt have ret til dagpenge, hvis du bliver ledig. Det forudsætter dog, at følgende forhold er opfyldt på ledighedstidspunktet:

  1. At der foreligger en aftale mellem den anbringende myndighed og dig (familieplejeren)
  2. At aftalen indeholder et opsigelsesvarsel
  3. At din løn (plejevederlag) er skattepligtig indkomst
  4. At du er omfattet af lov om ATP, ferieloven, sygedagpengeloven og arbejdsskadeforsikringsloven

Ovennævnte betingelser skal være opfyldt, for at din ansættelse som familieplejer kan anses som almindeligt arbejde i arbejdsløshedslovens forstand.

Læs mere om ret til dagpenge og muligheder, hvis du er ledig på a-kassens side.