Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Lønforsikring

Hvis du bliver ledig, er du som familieplejer omfattet af Socialpædagogernes lønforsikring og får dækket 80 pct. af din løn/vederlag.

Lønforsikring dækker 80 % af dine vederlag   

Når du både er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse, er du automatisk omfattet af Socialpædagogernes Lønforsikring – du skal derfor ikke i gang med at købe dig en ekstra forsikring. Lønforsikringen betyder nemlig, at du som arbejdsløs får dækket 80 pct. af din løn i op til seks måneder. Lønforsikringen kommer oven i dagpengene og kan kun udbetales, når du også er berettiget til dagpenge.

Socialpædagogernes lønforsikring har gennem årene hjulpet plejefamilier i hele landet og givet økonomisk tryghed, når det værst tænkelige skete.  

Har du råd til ferie, bil og sjov, hvis du mister jobbet?

Få ro i maven på 5 minutter. Meld dig ind i Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse og få 80 % af dine vederlag dækket med vores kollektive lønforsikring, hvis du bliver ledig.

Læs mere om reglerne (satser er som de er gældende i 2021):

Optjening af dagpengeret

Helt grundlæggende er der krav om minimum ét års medlemskab af a-kassen, før du kan opnå ret til dagpenge. Hvis det er første gang, du bliver ledig, skal du desuden opfylde et indkomstkrav på mindst 243.996 kr. Vi kigger tilbage på din indkomst for de seneste 3 år – perioden kan dog være kortere, hvis du ikke har været medlem så længe. A-kassen må højst tælle 20.333 kr. med pr. måned (indkomstloft). Derfor kan du aldrig opfylde indkomstkravet på mindre end 1 år (20.333 X 12 = 243.996 kr.).

Har du været ledig tidligere, får du som udgangspunkt en ny dagpengeret, når du opfylder et beskæftigelseskrav på 1.924 timer. Også her kigger vi på dine timer inden for de seneste 3 år.

Har du været syg, på barsel eller fået tabt arbejdsfortjeneste, er det muligt at forlænge 3-års perioden.

Beregning af dagpengesats

Vi skal beregne din dagpengesats på baggrund af dine 12 bedste lønmåneder inden for de seneste 2 år. Du vil få udbetalt dagpenge med den højeste sats, hvis du har haft en lønindkomst på mindst 23.336 kr. pr. måned. Med andre ord vil du få udbetalt maksimale dagpenge, som udgør 19.322 kr. pr. måned, hvis du i mindst 12 måneder er blevet aflønnet med 6 vederlag eller mere.

Beregning af Lønforsikring

Du har ret til udbetaling af lønforsikring, hvis du har:

  • Været medlem af Socialpædagogerne og a-kassen mindst 1 år
  • Haft 12 måneders arbejde
  • Tjent en løn på mindst 24.073 kr.

Socialpædagogernes Lønforsikring sikrer dig sammen med dagpengene 80 % af din hidtidige løn. Hvis du har været aflønnet med fx 8 vederlag (35.916 kr.) får du alt i alt 26.434 kr. Nemlig dagpenge med 19.322 kr. og lønforsikring med 7.112 kr. Bemærk, at du ikke betaler arbejdsmarkedsbidrag af hverken dagpenge eller lønforsikring. Derfor skal vi også modregne 8 % arbejdsmarkedsbidrag før, vi finder 80 % niveauet.

Det er dine samlede vederlag, vi tager med i beregningen. Du kan derfor godt have flere forskellige kontrakter, der fastsætter din aftale om fx plejevederlagets størrelse pr. plejebarn.

Har du været lønnet med mindre end 5 vederlag eller derunder – og ikke haft anden lønindkomst – kan du desværre ikke få udbetalt lønforsikring. Det skyldes, at dagpengene allerede dækker 90 % af din hidtidige løn, og reglerne i arbejdsløshedsforsikringsloven hindrer en højere dækning.

Generelt om muligheden for supplerende dagpenge

Både familieplejere og aflastningsfamilier har som altovervejende udgangspunkt et opsigelsesvarsel over for den anbringende myndighed. Det er jo helt naturligt. Og kommunerne vil sjældent udstede en såkaldt frigørelsesattest, som giver mulighed for, at du kan fratræde uden varsel.

Derfor kan du alene få supplerende dagpenge, hvis plejebarnet (eller barnet i aflastning) på ingen måde er til hinder for, at du kan påtage dig andet arbejde på fuld tid. Det vil jo ofte være tilfældet, hvis det anbragte barn på mange måder indgår som familiens evt. egne børn. Her tænkes på, at du har pasning til barnet fx i form af skole og fritidsordning eller børnehave. Det er også et krav, at der ikke er aftalt særlige vilkår i plejekontrakten om, at du fx kun må påtage dig deltidsarbejde ved siden af dit arbejde som familiepleje.

Hvis du har deltidsarbejde, skal vi modregne timerne i dine dagpenge.

Modregning af arbejde som familieplejer/aflastningsfamilie

Arbejdet som familieplejer/aflastningsfamilie kaldes ukontrollabelt arbejde i relation til dagpengereglerne. Det skyldes, at der jo ikke gælder en fast arbejdstid, når du har et barn i pleje.

Får du dagpenge, mens du får vederlag, skal vi derfor beregne fradraget i dagpengene på en helt særlig måde. Dine vederlag skal omregnes med en bestemt faktor på 251,99 kr. Får du fx 2 vederlag (8.979 kr. pr. måned) skal vi modregne 35,63 timer pr. måned i udbetalingen. I dette eksempel ville du få udbetalt dagpenge svarende til 124,70 timer. Har du ret til lønforsikring, får du tilsvarende en udbetaling svarende til 124,70 timer i lønforsikring.

Det kan være rigtigt svært med så mange tal. Så her følger et eksempel på supplerende dagpenge til en familieplejer, som forud for sin ledighed, blev aflønnet med 8 vederlag (35.916 kr. pr. måned). Undervejs i ledighedsperioden har medlemmet fortsat et plejebarn, hvortil der udbetales 2 vederlag (8.979 kr. pr. måned). Medlemmets indkomst ser sådan her ud:

Plejevederlag                              8.979 kr.

Dagpenge                                  15.028 kr.

Lønforsikring                               5.531 kr.

I alt                                                29.538 kr.


Du kan beregne din lønforsikring med vores 
Lønforsikringsberegner.