Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Familieplejeundersøgelse

Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information - september 2015

Resume:

Uddannelse og efteruddannelse

84 % familieplejere modtog en efteruddannelse svarende til 2 kursusdage (eller mere) sidste år, hvilket vil sige at lovkravet er opfyldt. 29 % af alle adspurgte familieplejere er "i høj grad" enig i, at de har modtaget de kurser, de har haft behov for. Begge resultater er en signifikant positiv fremgang fra 2012.

Supervision

Knapt fire ud af fem har sidste år modtaget supervision, hvilket er en signifikant positiv udvikling sammenlignet med 2011. To ud af tre familieplejere oplever, at den supervision de modtager, er tilstrækkelig. 

Personrettede tilsyn

Lovkravet om minimum to personrettede tilsyn årligt er ikke opfyldt i én tredjedel af tilfældene for kalenderåret 2014. I øvrigt ses der en positiv udvikling i forhold til, om der blev talt med barnet ved det seneste tilsyn, om familieplejeren var til stede ved samtalen og om handleplanen blev drøftet, når man sammenholder resultaterne fra 2015 med resultater fra 2012 og 2011.

Handleplan

I halvdelen af tilfældene blev der foretaget en vurdering/opfølgning i det anbragte barns handleplan to gange sidste år (2014). 40 % bekræfter, at der ved den seneste opfølgning af handleplanen blev truffet en afgørelse om revision, og i langt de fleste tilfælde blev det gjort med familieplejerens samtykke.

Socialtilsynet

71 % har en "meget god" eller "god" samlet oplevelse af Socialtilsynet. Dokumentationskrav og brug af kvalitetsmodellen opleves som de største udfordringer i relation til det nye socialtilsyn. Derudover angiver 41 %, at de ikke ved, om de er korrekt registrerede på tilbudsportalen.

Vederlag

De fleste børn (74 %), der er anbragt i plejefamilier er vurderet til mellem 5 og 7 vederlag. Der er ikke sket nogen udvikling for ændringer i vederlag siden 2013. 46 % af plejefamilierne har oplevet, at beløbet til dækning af kost, logi og daglige fornødenheder, skal dække over flere udgifter indenfor det sidste år. Udfordringer på området I forhold til plejeopgaven vurderer flest "ansættelsesvilkår" som værende en af de to største udfordringer, efterfulgt af "graden af barnets udfordringer". Ansættelsesvilkår vurderes også af flest som en af de to største udfordringer i forhold til samarbejdet med kommunen, efterfulgt af fastsættelse af vederlag.

Ansættelsesgrundlag

I forhold til et bedre ansættelsesgrundlag prioriteres løn og pension på en delt førsteplads, blandt de fem opstillede områder, efterfulgt af opsigelsesvarsel, efteruddannelse og supervision, som i større grad bliver vurderet på fjerde og femteplads.

Information og nyhedsbrev

Den informationskanal, som familieplejerne oftest læser, er nyhedsbrev til familieplejere via mail, efterfulgt af FanNy og Socialpædagogen. Hovedparten af respondenterne (65 %) synes, det lyder som en god idé, at familieplejeområdet skal være en del af Socialpædagogen frem for at udkomme som særskilt blad.

Familieplejeundersøgelse (pdf)