Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Landsudvalg og lokale udvalg

Se hvem der sidder i familieplejernes landsudvalg.

Landsudvalget og de lokale familieplejeudvalg har til formål at samle alle familieplejere i Socialpædagogerne omkring varetagelsen af familieplejernes rettigheder og faglige interesser.

Alle kredse har en repræsentant i familieplejernes landsudvalg. Landsudvalget har til opgave at kvalificere Socialpædagogernes arbejde, der relaterer sig til familieplejere og sikre vidensdeling. Landsudvalget planlægger desuden Landskonferencen for familieplejere.

Derudover har hver kreds lokale familieplejeudvalg, som skal sikre den lokale varetagelse af de kollektive og individuelle interesser for familieplejere. De lokale familieplejeudvalg står bl.a. for at planlægge og afholde aktiviteter for familieplejere i kredsen.

Familieplejearbejdet er organiseret på to niveauer:
  • En lokal organisering i kredsene
  • Landsudvalget for familieplejere
 

Formand

Gitte Jensen

Mail: butiknikia@mail.dk

Kreds Midtsjælland 


Næstformand

Susanne Hildur Schmidt

Mail: hildur@live.dk

Storkøbenhavn

 


Medlem

Britta Hedegaard 

Mail: egholtvej@gmail.com

Kreds Sydjylland 


Medlem

May Britt Frydendal

Mail: lmfrydendal@gmail.com 

Kreds Lillebælt


Medlem

Vibeke Orheim Jensen

Kontakt:
Mail: vipsenjensen@gmail.com

Kreds Bornholm


Medlem

Mette Nicolaisen

Mail: nicolaisen252@gmail.com

 Kreds Nordjylland


Medlem

Leif Utermöhl

Mail: levut@lolland.dk

Kreds Storstrøm

     

Medlem

Agnes Marie Damgaard Pedersen

Mail: agnes@cibe.dk

Kreds Midt- og Vestjylland


Medlem

Bodil Dichow

Mail: bodil@dichow.dk

Kreds Nordsjælland

 


Medlem

Lene Damgaard

Mail: ladamgaard@gmail.com 

Kreds Østjylland

 


 

Mødedatoer for 2020:

  • februar
  • Konference d. 4-6. maj
  • august
  • december

Mødedatoer for 2021:

  • marts
  • Konferencen d. 3.-5. maj  
  • august
  • november