Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Landsudvalg og lokale udvalg

Se hvem der sidder i familieplejernes landsudvalg.

Landsudvalget og de lokale familieplejeudvalg har til formål at samle alle familieplejere i Socialpædagogerne omkring varetagelsen af familieplejernes rettigheder og faglige interesser.

Alle kredse har en repræsentant i familieplejernes landsudvalg. Landsudvalget har til opgave at kvalificere Socialpædagogernes arbejde, der relaterer sig til familieplejere og sikre vidensdeling. Landsudvalget planlægger desuden Landskonferencen for familieplejere.

Derudover har hver kreds lokale familieplejeudvalg, som skal sikre den lokale varetagelse af de kollektive og individuelle interesser for familieplejere. De lokale familieplejeudvalg står bl.a. for at planlægge og afholde aktiviteter for familieplejere i kredsen.

Familieplejearbejdet er organiseret på to niveauer:
  • En lokal organisering i kredsene
  • Landsudvalget for familieplejere
 

Formand

Gitte Jensen

Mail: butiknikia@mail.dk

Kreds Midtsjælland 


Næstformand

Susanne Hildur Schmidt

Mail: hildur@live.dk

Storkøbenhavn

 


Medlem

Britta Hedegaard 

Mail: egholtvej@gmail.com

Kreds Sydjylland 


Medlem

May Britt Frydendal

Mail: lmfrydendal@gmail.com 

Kreds Lillebælt


Medlem

Vibeke Orheim Jensen

Kontakt:
Mail: livalaurits@hotmail.com

Kreds Bornholm


Medlem

Mette Nicolaisen

Mail: nicolaisen252@gmail.com

 Kreds Nordjylland


Medlem

Leif Utermöhl

Mail: leif.u@mail.dk

Kreds Storstrøm

     

Medlem

Agnes Marie Damgaard Pedersen

Mail: agnes@cibe.dk

Kreds Midt- og Vestjylland


Medlem

Bodil Dichow

 

Kreds Nordsjælland

 


Medlem

Lene Damgaard

 

Kreds Østjylland

 


 

Mødedatoer for 2020:

  • februar
  • Konference d. 4-6. maj
  • august
  • december