Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Landsudvalg og lokale udvalg

Se hvem der sidder i familieplejernes landsudvalg.

Landsudvalget og de lokale familieplejeudvalg har til formål at samle alle familieplejere i Socialpædagogerne omkring varetagelsen af familieplejernes rettigheder og faglige interesser.

Alle kredse har en repræsentant i familieplejernes landsudvalg. Landsudvalget har til opgave at kvalificere Socialpædagogernes arbejde, der relaterer sig til familieplejere og sikre vidensdeling. Landsudvalget planlægger desuden Landskonferencen for familieplejere.

Derudover har hver kreds lokale familieplejeudvalg, som skal sikre den lokale varetagelse af de kollektive og individuelle interesser for familieplejere. De lokale familieplejeudvalg står bl.a. for at planlægge og afholde aktiviteter for familieplejere i kredsen.

Familieplejearbejdet er organiseret på to niveauer:
  • En lokal organisering i kredsene
  • Landsudvalget for familieplejere

Medlem

Gitte Jensen

Kreds Midtsjælland

Mail: midtsjaelland@sl.dk

Medlem

Susanne Hildur Schmidt

Storkøbenhavn

Mail: storkoebenhavn@sl.dk

Medlem

Britta Hedegaard

Kreds Sydjylland

Mail: sydjylland@sl.dk

Medlem

May Britt Frydendal 

Kreds Lillebælt

Mail: lillebaelt@sl.dk

Medlem

Vibeke Orheim Jensen

 

Kreds Bornholm

Mail: bornholm@sl.dk

Medlem

Thomas Peter Nielsen

 

Kreds Nordjylland

Mail: nordjylland@sl.dk

 

Medlem

Leif Utermöhl

 

Kreds Storstrøm

Mail: storstroem@sl.dk

Medlem

Helle Baltzer Dansbo

Kreds Midt- og Vestjylland

Mail: midtogvestjylland@sl.dk

Medlem

Lotte Stæhr

Kreds Nordsjælland

Mail: nordsjaelland@sl.dk

Medlem

Erik Boye Kirk

 

Kreds Østjylland

Mail: oestjylland@sl.dk