Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Er du ledig familieplejer

Som familieplejer vil du have ret til dagpenge når du bliver ledig, hvis du opfylder en række betingelser.

Ansættelse som familieplejer/aflastningsfamilie giver de samme rettigheder med hensyn til at blive medlem og få udbetalt ydelser fra en a-kasse. Altså de samme rettigheder som øvrige lønmodtagere kan opnå.

Du vil som udgangspunkt have ret til dagpenge, hvis du bliver ledig. Det forudsætter dog, at følgende forhold er opfyldt på ledighedstidspunktet:

  1. At der foreligger en aftale mellem den anbringende myndighed og dig (familieplejeren)
  2. At aftalen indeholder et opsigelsesvarsel
  3. At din løn (plejevederlag) er skattepligtig indkomst
  4. At du er omfattet af lov om ATP, ferieloven, sygedagpengeloven og arbejdsskadeforsikringsloven

Ovennævnte betingelser skal være opfyldt, for at din ansættelse som familieplejer kan anses som almindeligt arbejde i arbejdsløshedslovens forstand.

Læs mere om ret til dagpenge og muligheder, hvis du er ledig på a-kassens side.
Obs!

Spørgsmål

Kontakt sagsbehandlerteamet på telefon 7248 6010.