Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Dine vederlag

Din løn opgøres i vederlag. Se den seneste taksttabel – og mange andre nyttige informationer om dine vederlag.

Som familieplejer opgøres din løn i skattepligtige vederlag, der aftales mellem anbringende kommune og dig. Aftalen sker med udgangspunkt i det konkrete plejebarns udfordringer (derfor er beskrivelsen af barnets udfordringer særdeles vigtig) og den skriftlige aftale med anbringende kommune om den indsats, du skal yde under familieplejeanbringelsen.

KL anbefaler, at et enkelt plejebarn maksimalt bør ’udløse’ syv vederlag, og at det samtidig forudsætter, at plejefamiliens samlede beskæftigelse udover plejearbejdet højst må udgøre én fuldtidsstilling.

Socialpædagogerne vil dog understrege, at det i praksis kan overskrides og bliver det – og at antallet af vederlag alene beror på en forhandling mellem anbringende kommune og dig. Husk desuden, at vederlagene ikke er pensionsberettigede – pension skal aftales særskilt.

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale kreds og få råd og vejledning. Vi anbefaler desuden, at du altid får din kontrakt gennemlæst af kredsen, inden du skriver under.

Det skal du vide:

KL udsender hvert år en vejledende taksttabel om vederlag og de omkostningsbestemt ydelser, lommepengesatser og gavebeløb. Du finder den på kl.dk.

KL har også udgivet nogle principper for den gode forhandlingsadfærd ved forhandling af honorering, som er udviklet i samarbejde med bl.a. Socialpædagogerne. Find dem i bilag 3 i denne vejledning.

I Socialpædagogernes familieplejehåndbog ’Værd og vide’ kan du desuden læse om vederlagsforhandling og vederlagsnedsættelse.

I Socialstyrelsens Håndbog for det gode anbringelsesforløb i plejefamilie kan du også læse om dine vilkår og vederlag.

Løntjek

Din kreds kan hjælpe dig med at tjekke din lønseddel. Kredsen tjekker bl.a., at du får den korrekte løn i forhold til det aftalte antal vederlag, at du får indbetalt ATP, og at du får dit ferietillæg.

Hvis det viser sig, at du ikke har fået den løn og andre ydelser, som der er aftalt, kan du få kredsens hjælp til at rejse krav over for kommunen.

Find din kreds på sl.dk