Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

5 faglige fordele

Som familieplejer har du en række fordele, hvis du er medlem hos Socialpædagogerne.

Hjælp til kontrakt og ansættelse

Som medlem får du en stærk partner i ryggen, hvis du får brug for hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

Det gælder kontakten til den anbringende kommune og det gælder indholdet i ansættelseskontrakten, fx dine rettigheder ved ferie og sygdom og spørgsmål omkring vederlag og økonomi. Og det gælder fx afgørelser fra Socialtilsynet i forbindelse med godkendelse og tilsyn. Vi hjælper dig også i arbejdsskadesager.

Gratis krisehjælp
Socialpædagogerne har indgået en aftale med Falck Healthcare om at tilbyde gratis krisehjælp hos psykologer til vores familieplejere. Hvis du kommer ud for en alvorlig hændelse som for eksempel vold, trusler, ulykke, sygdom eller hvis du står i en krise, som hverken fagforening, kommune eller netværk er de rette at tale med om, har du mulighed for at bruge Falck Healthcares rådgivningscenter.

Familieplejere skal ved henvendelse oplyse det personlige medlemsnum­mer, som er blevet udsendt af Socialpædagogernes Landsforbund til alle familieplejere, der er omfattet af ordningen. Ring 7010 2012

Det er en forudsætning for at gøre brug af ordningen, at du er fuldt medlem (ikke familieplejer som bierhverv), og at hændelsen, du søger hjælp til, opstod under dit medlemsskab. 
Læs mere: Falck healtcare

Kæmper familieplejernes sag

Socialpædagogerne arbejder for at sætte familieplejernes arbejdsvilkår på den politiske dagsorden. Vi kæmper for, at familieplejernes vigtige arbejde får den anerkendelse, det fortjener. Vi varetager familieplejernes interesser politisk – både lokalt og på Christiansborg.
Fællesskabet giver muligheder. Jo flere vi er, jo stærkere står vi som forbund, når vi skal skabe gode rammer for dig og dine kolleger.

Familieplejeudvalg
Alle kredse har et lokalt familieplejeudvalg, som består af aktive familieplejere. Hver kreds udpeger et medlem fra familieplejeudvalget til at være med i Landsudvalget. Landsudvalget for familieplejere er i samarbejde med kredsene og forbundssekretariatet med til at synliggøre og profilere familieplejeområdet.

Læs mere på din kreds hjemmeside

Kollegialt netværk

Socialpædagogerne tilbyder faglige fællesskaber, hvor du kan møde andre familieplejere og få faglig inspiration til dit arbejde. Når man arbejder alene, er det ekstra vigtigt at have et netværk af faglige sparringspartnere og ligestillede, som man kan trække på.

Som familieplejer bliver du automatisk medlem af vores Faglige selskab om udsatte børn og unge.

Du bliver samtidig del af et større fagligt fællesskab med 39.000 andre, der arbejder på det socialpædagogiske område.

Faglig udvikling
Lokalt holder vi arrangementer og cafe-møder i kredsene. 1. september fejrer vi familieplejernes dag landet over. Det vil typisk være en temadag med en kendt oplægsholder og et relevant emne.

Derudover holder vi en landsdækkende familieplejekonference en gang om året, hvor familieplejere fra hele landet udveksler erfaringer og bliver inspireret af den nyeste faglige viden på området.

Indholdet på vores arrangementer spænder fra pædagogiske og psykologiske emner til viden om tavshedspligt, underretningspligt mv.

Familieplejerne har deres eget nyhedsbrev, som holder dig ajour med, hvad der sker på området. Fra praktiske informationer om fx beskatning af lommepenge og tøjpenge, forsikring mv. til orientering om relevante kurser og arrangementer.

Du får også automatisk vores fagblad Socialpædagogen, vores digitale nyhedsbrev og øvrige medlemstilbud.

Lønforsikring hvis du bliver ledig

Hvis du bliver ledig og har ret til dagpenge, så er du som familieplejer også omfattet af Socialpædagogernes lønforsikring. Lønforsikringen er et supplement til dagpengene som betyder, at du kan få op til 80 % af din løn i alt i de første 6 måneder, du er ledig.

De ekstra penge kan betyde meget for familiens økonomi – særligt når man som familieplejer kan risikere at miste sit indtægtsgrundlag med kort varsel. Socialpædagogernes lønforsikring betyder, at man har et økonomisk sikkerhedsnet i en periode til at finde sig økonomisk til rette efter en afskedigelse.

Vi har også jobkonsulenter som kender dit fag og kan hjælpe dig videre, hvis du mister jobbet.

Pensionsordning hos PKA

Som medlem hos Socialpædagogerne kan du få en fordelagtig pensionsordning hos PKA. Du får en høj rente, lave omkostninger og en fleksibel indbetaling. Og så kan du blive medlem af pensionskassen uden at skulle afgive helbredsoplysninger.

Der er flere forskellige muligheder for at sammensætte en pensionspakke som passer til dine behov. PKA tilbyder også forsikringer, hvis du mister arbejdsevnen eller bliver ramt af sygdom.

Læs mere på PKA’s hjemmeside: www.pka.dk/pkaprivat

Kontante fordele

Som medlem kan du få glæde af en række kontante fordele og rabatordninger.

  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.

Læs mere om de kontante fordele

Bliv medlem