Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Kend dine rettigheder

Du har visse rettigheder som arbejdsmiljørepræsentant, og der er flere ting, din arbejdsgiver skal sørge for. Det kan du få et overblik over her.

Beskyttelse og valgperiode

  • Som AMR er du beskyttet mod afskedigelse på tilsvarende måde som en tillidsrepræsentant (TR).Beskyttelsen træder i kraft, fra det tidspunkt arbejdsgiveren er bekendt med valget. Beskyttelsen indebærer blandt andet længere opsigelsesvarsel og særlige regler for forhandling af afskedigelsen.

  • Valg til AMR gælder for minimum 2 år og maksimalt for 4 år. Hvis du er omfattet af en MED-aftale, skal det fremgå af aftalen, hvis valgperioden er mere end 2 år.

Tid til funktionen

  • Arbejdsgiver skal sørge for, at der er afsat rimelig tid til varetagelse af funktionen (aftales lokalt).
  • Er du i tvivl om rammer og vilkår for din funktion?
    Kontakt din lokale kreds.

Kompetenceudvikling

  • Du skal gennemføre 3 dages obligatorisk arbejdsmiljøgrunduddannelse indenfor 3 måneder efter du er blevet valgt. Din arbejdsgiver tilmelder dig uddannelsen.

  • Din arbejdsgiver skal indenfor det første funktionsår, tilbyde dig 2 dages supplerende uddannelse. Formålet er, løbende at give dig viden og kompetencer, som er relevant for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.

  • I hvert af de efterfølgende funktionsår, skal din arbejdsgiver tilbyde dig 1½ dags supplerende uddannelse. Formål - løbende at få viden og kompetencer, som er relevant for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.

  • Din arbejdsgiver skal sørge for, at du får en kompetenceudviklingsplan, som matcher de arbejdsmiljøbehov, der er på arbejdspladsen. Kompetenceplanen kan med fordel kobles til den årlige strategiske arbejdsmiljødrøftelse.