Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Ledere

Ledelsesværktøjer til dig som leder på en socialpædagogisk arbejdsplads

Dit personlige lederskab

At være leder er ikke bare en formel rolle, man kan påtage sig. Det bliver stadig vigtigere at kende og bruge sit selv personligt i lederjobbet, for det nødvendige følgeskab som leder opnår man sjældent uden at investere sin person.

I publikation her giver fire ledelseseksperter deres bud på, hvordan du kan arbejde med dit personlige lederskab – ud fra fire forskellige perspektiver:

 • ledelsesrum,
 • selvindsigt,
 • relationer
 • kommunikation.

Undervejs deler otte kommunale og regionale ledere på forskellige niveauer deres egne udfordringer og erfaringer med at udvikle det personlige lederskab.

Find hele publikationen 'Dit personlige lederskab' på Lederweb. 

Sammenhæng i ledelseskæden

Det er ikke kun de faglige ledere, der har ansvar for, at der udøves faglig ledelse af medarbejderne. Der skal være sammenhæng i ledelseskæden, for at det er muligt. Det er omdrejningspunktet for denne publikation fra Væksthus for Ledelse.

Publikationen peger på 10 temaer, der kan styrke sammenhængen i ledelseskæden, sætte større fokus på resultaterne og understøtte de faglige ledere bedre: 

1. Fokuser det faglige ledelsesjob skarpt på de faglige ledelsesopgaver
2. Skab en struktur, der sikrer faglig ledelse tæt på medarbejderne
3. Sørg for, at støttefunktioner understøtter faglige ledere og frigør tid til ledelse 
4. Gør strategier og mål synlige gennem hele ledelseskæden
5. Sæt resultater fra kerneopgaverne på direktionsdagsordenen
6. Skab homogene værdier og klare forventninger i hele ledelseskæden
7. Gør evaluering af resultater til en hovedopgave i chefjobbet 
8. Tag ansvar som bindeled mellem strategisk niveau og udførende led  
9. Tag ansvar for de tværgående løsninger sammen med chefkollegerne
10. Skab forpligtende ledelsesfællesskab

Find hele publikationen 'Sammenhæng i ledelseskæden' på Lederweb.

Fællestræk i faglig ledelse

De faglige udfordringer og resultater fylder for lidt i direktionslokalet, i dialogen mellem chef og faglig leder og mellem lederen og medarbejderne. Faglig ledelse bør have højere prioritet, da en stærkere faglig ledelse skaber langt bedre resultater for borgerne. Læs mere om det i denne publikation fra Væksthus for Ledelse.

Publikationen identificerer syv centrale faglige ledelsesopgaver, som både skolelederen, afdelingssygeplejersken og lederen af bygge- miljøafdelingen er fælles om, og som alle forudsætter faglig indsigt: 

 1. Formidling og kommunikation af faglige mål og resultater
 2. Valg af faglige løsninger, redskaber, strukturer og processer
 3. Evaluering af resultater for at skabe faglig udvikling
 4. Prioritering af ressourceeffektive faglige løsninger
 5. Udøvelse af faglig ledelse tæt på medarbejderne
 6. Udvikling af arbejdspladsens samlede faglige kompetencer
 7. Udvikling og samordning af løsninger på tværs af opgavesøjler

Find hele publikationen 'Fællestræk i faglig ledelse' på Lederweb.