Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Ledere

Deltag i et ledernetværk for socialpædagogiske ledere

Er du personaleleder for en større eller mindre gruppe medarbejdere? Ønsker du inspiration til at udvikle dig som socialpædagogisk leder – fagligt og personligt? Har du lyst til at sparre i et fortroligt rum med andre ledere med samme faglige afsæt og samme ledelsesniveau som dig?

Som ledermedlem kan du nu, som noget helt nyt deltage i et landsdækkende ledernetværk, som er faciliteret af en af landets førende netværkseksperter, Susie Lynge. Netværket er for dig, som er medlem af Socialpædagogerne og har ansvar for at lede medarbejdere. I netværket får du mulighed for at sparre i et fortroligt rum med andre ledere med samme faglige afsæt og samme ledelsesniveau som dig. Du får plads til at dele erfaringer og blive inspireret, og der vil være plads til at drøfte og reflektere over både med de ting, der lykkes, og de svære beslutninger, hvor du som leder kan opleve at stå meget alene med måske modsatrettede krav fra den øverste ledelse og dine medarbejdere.

Som deltager får du:

 • Et personligt og fagligt kompetenceløft
 • Gode idéer og inspiration til din egen ledelsespraksis
 • Lederkolleger, der kan spejle dig og de lederudfordringer, du oplever
 • Fortrolig sparring og tid til refleksion
 • Mulighed for at sætte fokus på ledelse i en socialpædagogisk kontekst
 • En stærk facilitator Susie Lynge fra Netværksakademiet, som er en erfaren og engageret netværksfacilitator.

Du bidrager selv til netværket med:

 • Åbenhed om dine erfaringer og udfordringer
 • Dit engagement og din tid
 • Din evne til at lytte
 • Gode råd og idéer til at løse andres udfordringer

Hvordan og hvor tit mødes I?

Netværket bliver kickstartet på et fysisk opstartsmøde den 30. maj 2023, kl. 10-16 på Messe C i Fredericia, hvor du og de øvrige deltagere lærer hinanden at kende, sætter rammerne for netværket og vælger de kommende emner for netværksmøderne.

Herefter er der planlagt en række digitale ledernetværksmøder.

De planlagte netværksmøder for det kommende år:

 • Tirsdag d. 30. maj 2023, kl. 10-16 - fysisk opstartsmøde på Messe C i Fredericia
 • Fredag d. 8. september 2023, kl. 9.00-12.00 - digitalt møde
 • Fredag d. 3. november 2023, kl. 9.00-12.00 - digitalt møde (aflyst)
 • Fredag den 12. januar 2024, kl. 9.00-12.00 – digitalt møde
 • Fredag d. 1. marts 2024, kl. 9.00-12.00 - digitalt møde

FAQ

Hvem kan deltage?

Alle ledere med personaleansvar, som er medlem af Socialpædagogerne kan deltagere.

Dvs. du kan ikke deltage, hvis du er leder af ledere eller er faglig leder uden personaleansvar

Kurset udbydes kun til medlemmer af Socialpædagogerne.

Hvad koster det at deltage?

Der er en egenbetaling på 1000 kr.

Hvem faciliterer netværket?

Netværk for ledere er udviklet i samarbejde med Netværksakademiet.

Susie Lynge faciliterer Socialpædagogernes ledernetværk. Hun er direktør i Netværks Akademiet. Derudover er hun foredragsholder, underviser, forfatter og erhvervscoach og har trænet over 30.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling.

Læs mere om Susie Lynge her.

Hvad får jeg ud af at deltage?

Et personligt og fagligt kompetenceløft

Gode idéer og inspiration til din egen ledelsespraksis

Lederkolleger, der kan spejle dig og de lederudfordringer, du oplever

Fortrolig sparring og tid til refleksion

Mulighed for at sætte fokus på ledelse i en socialpædagogisk kontekst

En stærk facilitator Susie Lynge fra Netværksakademiet, som er en erfaren og engageret netværksfacilitator.

Hvad forventes jeg at bidrage med?

Åbenhed om dine erfaringer og udfordringer

Dit engagement og din tid

Din evne til at lytte

Gode råd og idéer til at løse andres udfordringer

Hvor lang tid skal jeg afsætte?

Det er vigtigt for både dig og for netværkets samlede udvikling og succes, at du prioriterer at deltage – også når du er presset for tid.

Tidsmæssigt skal du forvente at afsætte hele dagen til opstartsmødet den 30.5 og til at mødes i netværket digitalt ca. 4 gange om året i 2,5-3 timer.

Derudover vil du også få mulighed for at aftale møder i en mindre gruppe på 3 ledere ind imellem netværksmøderne, hvor I kan drøfte jeres ledelsespraksis og sparre med hinanden. De møder kan foregå fysisk eller digitalt alt efter, hvad der passer jer bedst.

Afbud – hvad gør jeg?

Har du fået en plads, men pludselig ikke kan deltage alligevel, beder vi dig om at skrive det i en mail eller ringe til os, så en anden kan få glæde af din plads. Dette gælder uanset om du er forhindret i at deltage på hele forløbet eller en enkelt livesession. Kontakt os ved at skrive til kursustilmelding@sl.dk eller ring til os på 7248 6000.

Jeg er ikke medlem af Socialpædagogerne, men vil gerne deltage. Hvad gør jeg?

Du er altid velkommen til at melde dig ind ved at ringe til os på 7248 6000.