Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Ledere

MOD på ledelse – et afklaringsforløb for socialpædagoger med lederambitioner

Har du spottet et ledertalent i din medarbejdergruppe, så har vi et godt tilbud til jer

Socialpædagogerne ønsker at tage medansvar for, at det fortsat er muligt at rekruttere socialpædagogiske ledere. Samtidig ønsker vi at hjælpe de kommende ledere godt på vej. Derfor har vi i samarbejde med Komponent udviklet diplommodulet Mod på ledelse.

Mod på ledelse er for socialpædagoger, der ser en lederkarriere som en mulig fremtid, men gerne vil afklares på, om det er det rigtige valg, inden de tager skridtet fuldt ud. Mod på ledelse tager deltagerne igennem et forløb, hvor de både får afprøvet deres personlige forventninger og bliver præsenteret for de forskellige sider af ledelse som fag.

Med Mod på ledelse henvender vi os både til medarbejdere og til de ledere, der har spottet et ledertalent i medarbejdergruppen og ønsker at prikke til medarbejderen med et godt tilbud, der kan hjælpe en vordende leder på vej.


Særlige forventninger til kursisternes egne ledere

For at Mod på ledelse skal blive en succes for medarbejderen, er det helt afgørende, at du som daglig leder spiller en aktiv rolle undervejs i forløbet. Før du tilmelder en medarbejder, er det vigtigt, at du har taget stilling til følgende:

  • Først og fremmest skal du kunne finde opgaver med den rette kompleksitet til medarbejderen, som medarbejderen kan arbejde med under forløbet for at afprøve de ledelsesmæssige kompetencer, der er nødvendige for at kunne løse opgaven.
  • Derudover skal du kunne sætte tid af til at understøtte medarbejderen med løbende dialoger gennem hele forløbet, hvor medarbejderen kan reflektere over sin person, sin fremtidige ledelsesstil og sin tilgang til ledelsesområdet generelt. Kort sagt, hvilke opmærksomhedspunkter skal medarbejderen være bevidst om?
  • Endelig skal du efter endt eksamen være villig til at deltage i en evalueringssamtale med en kursist, du ikke er daglig leder for. På samme måde vil din medarbejder møde en anden leder. Formålet med samtalerne er at hjælpe kursisterne til en endelig afklaring af, hvor kurset har bragt dem hen, og om de fortsat har mod på ledelse.

Mod på ledelse afsluttes med en eksamen på diplomniveau til 5 ECTS-point og er tilskudsberettiget fra Den Kommunale Kompetencefond. Mod på ledelse er sammensat, så det kan udgøre modulet "Faglig Ledelse" fra Den Offentlige Lederuddannelse (DOL).

Hent kursusprogrammet her