Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Ledere

Lederkonferencer

Socialpædagogernes landsdækkende lederkonference finder sted hvert 2. år. Næste gang er den 23. og 24. september 2021 på Hotel Nyborg Strand. Tjek også din lokale kreds’ hjemmeside for arrangementer for ledere og mellemledere.

Socialpædagogernes Lederkonference 2021

Faglighed forandrer liv:
Socialpædagogisk faglighed kræver socialpædagogisk ledelse

Socialpædagogernes lederkonference 2021 sætter fokus på faglig ledelse med afsæt i ledernes socialpædagogiske faglighed og de opgaver og udfordringer, lederne står med for at sikre kvalitet i indsatserne rettet mod børn, unge og voksne med specialiserede behov.

Opgaverne omkring ledelse af de specialiserede tilbud er mangeartede, og de socialpædagogiske ledere er fyldt med ønsker og visioner om at gøre en forskel. Både for udviklingen af indsatserne, fagligheden, arbejdsmiljøet og kvaliteten i arbejdet, men også for at gøre en forskel for de børn, unge og voksne det hele handler om.

Med de mange opgaver og visioner følger også udfordringer. De handler bl.a. om behovet for at sikre tilstrækkeligt uddannede i tilbuddene med de fagligheder, der er uundværlige for kvaliteten i indsatserne. De gælder nødvendigheden af at kunne skabe de fornødne rammer for faglig udvikling. De følger af den stigende grad af kompleksitet i tilbuddene, og krav om inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund samtidig med overholdelse af lovgivninger, der ikke altid spiller sammen. Og oven i alt det er der presset på lederne i forhold til at kunne udfolde deres egne faglige ambitioner og socialpædagogiske værdier, når bundlinjen kommer til at styre kvaliteten.

Årets lederkonference tager afsæt i en række af disse udfordringer. I forskellige plenumoplæg, diskussioner med eksperter, politikere og socialpædagogiske ledere og i en række workshops giver konferencen bud på, hvordan du som socialpædagogisk leder kan håndtere udfordringerne. Og ikke mindst hvorfor socialpædagogisk faglighed kræver socialpædagogisk ledelse, og hvorfor det på trods af alle besværlighederne er så givende og attraktivt at være socialpædagogisk leder.

Tilmelding og praktisk info

Lederkonferencen 2021 er for ledere og mellemledere, som er medlemmer af Socialpædagogerne

Hvornår
Torsdag den 23. september kl. 10.00 – fredag den 24. september kl. 12.30

Sted
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Målgruppe
Ledere og mellemledere, der er medlemmer af Socialpædagogerne

Pris
Du får rabat på dette arrangement! Socialpædagogernes hovedbestyrelse har valgt, at det skal komme medlemmerne til gavn, at der har været afholdt færre arrangementer i 2020 og 2021 på grund af Corona-virus. Derfor giver Socialpædagogerne 50% rabat på den faglige del af dette arrangement

Prisen er 1.805 kr. inkl. ovenstående rabat (normalpris uden rabat 2.500 kr.) der dækker konference, alle måltider, festmiddag med underholdning og overnatning på enkeltværelse samt to-go sandwich den 24. ved afgang.

Vær opmærksom på, at rabatprisen først fremgår, når vi udsender opkrævninger.

Videoer fra lederkonferencen 2019

Læs mere på sl.dk/ledere