Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Ledere

Ledelse i kompleksitet 3.0

Et kompetenceudviklingsforløb for ledere af socialpædagogiske tilbud.

Styrk din ledelse i en kompleks verden

Socialpædagogiske ledere skal navigere i en dagligdag med krydspres, nye styringsformer og tværfaglige samarbejder, ofte på tværs af generationer, som kan have forskellige syn på arbejdsopgaven. Mange ledere er desuden ledere af døgntilbud, som betyder, at de ofte oplever at være til rådighed 24/7. Det stiller store krav til ledelsesopgaven.

Samtidig vokser kravene til socialpædagogiske ledere markant i disse år, og de udfordringer, som det specialiserede socialområde skal løse, bliver mere og mere komplekse. Læg hertil store rekrutteringsudfordringer i hele den offentlige sektor og faldende tilgang til uddannelserne, der gør det svært at sikre de rette fagligheder til tilbuddene. 

Vi hører fra vores ledermedlemmer, at ledelsesopgaven bliver stadigt mere kompleks og med god grund. For de socialpædagogiske arbejdsområder udvikler sig i takt med hele velfærdssamfundet, hvor man i stigende grad tænker i helhedsløsninger, der tager hånd om det hele menneske, og hvor alle indsatser koordineres.

Den bevægelse skaber ofte bedre tilbud for borgerne; men den stiller også nye krav til lederne om samarbejde, udvikling og koordinering på tværs af tilbud og forvaltninger, ledelse af personalegrupper, der består af flere fagligheder og inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfundet.

Som de socialpædagogiske lederes fagforening ser vi det som en vigtig opgave at medvirke til, at vores medlemmer er godt rustet til at håndtere deres komplekse ledelsesopgaver. Socialpædagogernes ledere er dygtige og veluddannede. Men de har et fortsat behov for at blive klædt på til nutidens voksende krav. Derfor er det med stor glæde, at vi i samarbejde med Komponent – kommunernes udviklingscenter igen kan tilbyde kompetenceudviklingsforløbet Ledelse i kompleksitet i en ny version 3.0.

Ledelse i kompleksitet 3.0 taler ind i de øjeblikkelige og konkrete problemstillinger, og med kompetenceforløbet tilbyder vi vores ledermedlemmer en mulighed for at få indsigt i de mekanismer, som er toneangivende i det offentlige landskab, og forståelse for, hvordan socialpædagogiske ledere kan handle derefter. Det er vores håb, at Ledelse i kompleksitet 3.0 vil styrke vores ledere i at synliggøre nødvendigheden og værdien af den socialpædagogiske faglighed, der er med til at forandre liv, og at de samtidig får en stærkere platform for deres strategiske arbejde.

Med venlig hilsen
Socialpædagogerne

Hvorfor titlen ’Ledelse i kompleksitet 3.0’?

Kompetenceforløbet har titlen ’Ledelse i kompleksitet’, fordi begrebet kompleksitet betegner omstændigheder, du som socialpædagogisk leder typisk møder i din ledelsespraksis. Disse omstændigheder er bl.a. kendetegnet ved uigennemsigtige processer, paradokser i mødet mellem modsatrettede meninger, dilemmaer og utydelige årsags-/virkningssammenhænge, hvor konsekvensen af beslutninger kan være svære at gennemskue. 3.0 i titlen antyder, at kompetenceforløbet er opdateret og således adresserer de allerseneste spørgsmål og problemstillinger, som du kan stå overfor i 2023.

Formålet med Ledelse i kompleksitet 3.0 er at styrke din socialpædagogiske ledelsespraksis ved at supplere den med en større indsigt og forståelse for den politiske og forvaltningsmæssige kontekst, som tilbud på det specialiserede socialområde typisk agerer indenfor.

I løbet af kurset har vi fokus på, hvordan du skærper din indsigt i den politiske og organisatoriske omverden og de præmisser, som eksisterer omkring det enkelte tilbud. Vi tager udgangspunkt i, hvordan du som socialpædagogisk leder skal forstå de politiske og offentlige institutioners logikker. Og vi stiller skarpt på aktuelle tematikker i den offentlige sektor som krav om helhedsløsninger overfor borgeren og krav om flerfaglighed og ledelse af fagprofessionelle. Flerfaglighed er interessant, fordi de stærke krav om helhedsløsninger for borgeren netop kalder på flerfaglighed i tilbuddene og udfordrer den fagprofessionelles egen faglighed.

Desuden har vi fokus på temaer som ledelse af yngre medarbejdere, samt 24/7-ledelse af en kerneopgave, der er særligt relevant på det socialpædagogiske område.

Målet er, at du efter endt forløb har erhvervet dig indsigt i den offentlige sektors forskellige formålskrav, indsigt i styringslogikker og styringskrav i offentlig forvaltning og har forståelse for nye strømninger i den offentlige sektor, herunder flerfaglighed og ledelse af fagprofessionelle, ledelse af yngre medarbejdere og 24/7 ledelse.

Målgruppe

Ledelse i kompleksitet 3.0 er et kompetenceudviklingsforløb målrettet dig som er forankret i dit lederskab og din socialpædagogiske faglighed. Du er enten leder af ledere eller leder af medarbejdere. Du kan med fordel deltage sammen med dit ledelsesteam, da I herved får mulighed for at drøfte relevante problemstillinger i fællesskab med sigte på et fælles fundament for jeres fremtidige ledelsesgrundlag. Deltagelse i Ledelse i kompleksitet 3.0 kræver dog medlemskab af Socialpædagogerne.

Kurset er tilrettelagt i to moduler, hvor vi på 1. modul ser på de eksterne forhold omkring de enkelte tilbud, mens vi på 2. modul ser ind i de interne forhold i den enkelte organisation. Undervisningen er relateret til praksis og foregår som en blanding af teoretiske input, analyse, diskussion og refleksion omkring aktuelle problemstillinger. Undervisningen forestås af erfarne undervisere fra Komponent.