Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Michael Madsen

Vi skal fastholde de gode takter i beskæftigelsespolitikken.

Michael Madsen genvalgt som forbundskasserer.

Hvornår har du sidst oplevet socialpædagogers faglighed forandre liv?
Da jeg så, hvordan socialarbejdere i Bolivia arbejder med gadebørn i et af verdens fattigste egne og har succes med at give dem et liv med grundlæggende rettigheder som adgang til sund­hedssystemet og skolegang. Den indsats støtter Socialpædagogerne gennem International Børnesolidaritet, og vi kan godt være stolte af at kunne bidrage til en så vigtig social opgave i et internationalt perspektiv.

Hvad er din vigtigste politiske sejr i de seneste to år?
Vi har sammen med resten af fagbevægelsen fået positiv indflydelse på beskæftigelsespolitikken. Helt konkret har vi skabt politisk opbakning til at forbedre dagpengene, som vi har kæmpet for i mange år. Og så er vi lykkedes med at overbevise politikerne om, at a-kassen er den rette til at varetage den indledende kontakt med de ledige, i og med at det pilotprojekt, a-kassen har deltaget i de sidste par år, nu bliver gjort permanent.

Hvad er det vigtigste for medlemmerne, som du vil kæmpe for i næste kongresperiode?
Som forbundskasserer har jeg et skarpt fokus på organisationens økonomi – og på at sikre balancen mellem indtægter og udgifter. Det forudsætter, at vi også fremover kan tiltrække medlemmer og sikre, at de oplever at være organiseret det rette sted. Derudover er jeg optaget af de tillidsvalgtes rolle i arbejdet med at sikre høj faglighed ude på arbejdspladserne. Vi er i gang med en spændende udvikling i de tillidsvalgtes rolle med et styrket fokus på uddannelse som garanti for, at de får nogle kolleger, der har deres faglighed i orden.

Michael Madsen, genopstiller som forbundskasserer