Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Marie Sonne

De unge skal vide, hvor fantastisk vores fag er.

Marie Sonne genvalgt som 1. forbundsnæstformand. 

Hvornår har du sidst oplevet socialpædagogers faglighed forandre liv?
Hver eneste dag forandrer vores medlemmer liv med deres faglighed – på trods af at man mange steder er presset på bemandingen. Med de tiltag, som vi yder i form af fx faglige konferencer for medlemmerne, er vi med til at styrke den socialpædagogiske faglighed – det viser de tilbagemeldinger, vi får, og det glæder mig.

Hvad er din vigtigste politiske sejr i de seneste to år?
I skrivende stund forhandles der om en arbejdsmarkedsreform, og her tyder alt på, at politikerne nu anerkender, at det skal være lettere for vores medlemmer at få fuld erstatning efter at have været udsat for vold på arbejdet. Det er også positivt, at mange kommuner tager initiativ til at merituddanne flere ufaglærte medarbejdere for på den måde at øge andelen af socialpædagoger og dermed fagligheden på arbejdspladserne.

Hvad er det vigtigste for medlemmerne, som du vil kæmpe for i næste kongresperiode?
Jeg vil kæmpe for, at flere unge mennesker forstår, hvor fantastisk det er at tage en uddannelse inden for vores fag – og hvilken forskel de kan gøre i udsatte menneskers liv. Indsatsen for et godt arbejdsmiljø står som altid højt på min dagsorden – og så vil jeg arbejde for at få hele socialområdet rettet op. Det halter rigtig mange steder, så det er vigtigt at kæmpe for, at ingen mennesker på kanten bliver glemt i vores samfund.

Marie Sonne, genopstiller som 1. forbundsnæstformand