Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Verne Pedersen

'Jeg er stolt over at repræsentere vores engagerede medlemmer.'

Verne Pedersen genvalgt som 2. forbundsnæstformand

Hvad har været din største succes de forløbne to år?

Vi har fået sat præg på den socialpolitiske dagsorden og skabt synlighed og opmærksomhed hos beslutningstagerne. Fx på anbringelsesområdet. Det er sådan, vi kan påvirke udviklingen på det socialpolitiske område. Det betyder noget for både borgernes levevilkår, vores fag – og medlemmernes arbejdsvilkår. Indflydelse skaber faglig stolthed, bedre kvalitet i arbejdet og et løft af medlemmernes selvforståelse og arbejdsmiljøet. 

Hvorfor skal medlemmerne vælge netop dig?

Jeg har et stort netværk blandt politikere, samarbejdspartnere, pårørende, brugergrupper mv. Det stiller os i en position, hvor vi kan få opbakning til at gennemføre vores politiske visioner og synspunkter. Det er afgørende vigtigt at være i stand til at samarbejde. Fx har vi fået samlet et splittet psykiatriområde i psykiatrialliancen. Vores egne mål får en stærkere plads, når vi har fællesskaber at stå på.

Hvad er det vigtigste, du vil kaste dig over i en ny kongresperiode?

At udnytte den position, vi har fået tilkæmpet os. Når regeringen kommer med sit udspil på psykiatriområdet, vil vi arbejde konkret med at få sat social­psykiatrien på dagsordenen.
Vi har selv fremlagt et udspil om kvalitet på socialområdet, og her skal vi sikre, at vores mål slår igennem.