Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Ligestilling

Socialpædagogernes hovedbestyrelsen udarbejder et ligestillingsregnskab hvert andet år (i lige år).

Ligestillingsregnskab 2020 (pdf)

Socialpædagogerne vedtog på kongressen i 2004 en resolution om ligestilling, der bl.a. tog udgangspunkt i, at Socialpædagogerne skulle ”skærpe indsatsen for ligestillingen mellem kønnene med henblik på at sikre en ligestillet og retfærdig fagbevægelse”. Beslutningen var en følge af LO- kongressens beslutning om, at man i kongresperioden 2003–2007 skulle arbejde med ligestilling, herunder bl.a. udarbejde et årligt ligestillingsregnskab. 

Indtil 2006 stod det tidligere LO årligt for indsamlingen af ligestillingsrelevante data fra 18 forskellige LO forbund, herunder Socialpædagogerne, og den efterfølgende publicering af det fælles ligestillingsregnskab. Disse data dokumenterede bevægelserne i kønsrepræsentationen og fagbevægelsens vidensopbygning på ligestillingsområdet. Efter 2006 og frem har det været op til de enkelte forbund selv at beslutte, om der skal udarbejdes og publiceres ligestillingsrelevante oplysninger.

På baggrund heraf vedtog Socialpædagogernes hovedbestyrelsen at der fortsat skulle udarbejdes ligestillingsregnskaber, dog kun hvert andet år (i lige år). Ligestillingsregnskabet for 2020 skal ses i forlængelse af de forrige ligestillingsregnskaber og har til hensigt at fungere som et styringsinstrument, der gør det muligt at følge udviklingen i den ligestillingspolitiske og organisatoriske ligestillingsindsats i Socialpædagogerne. Regnskabet inkluderer i nogle tilfælde data helt tilbage fra 2004, således at det er muligt at følge den kønsrepræsentative udvikling indenfor en række områder. Siden 2018 indgår de faglige sekretærer også i ligestillingsregnskabet. 

Fra 2014 til 2018 har data om medlemmer, der arbejder som mellemledere og ledere, indgået i Ligestillingsregnskabet. Denne gruppe adskiller sig fra resten af Ligestillingsregnskabet, der ellers kun ser på data for politisk valgte og tillidsvalgte i Socialpædagogerne. På møde den 12. maj 2020 har Ligestillingsudvalget besluttet at mellemledere og ledere fra 2020 og fremadrettet ikke længere bør indgå i Socialpædagogernes interne Ligestillingsregnskab. Det overvejes om data om medlemmer, der arbejder som mellemledere og ledere, fremover bør indgå i Socialpædagogernes Ligelønsregnskab.

Ligestillingsregnskabet afsluttes med en kort opsummering af Socialpædagogernes aktuelle ligestillingspolitiske fokusområder og initiativer.