Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Verne Pedersen: Vi skal udvikle faget – hele faget

2. forbundsnæstformand

– I de kommende år skal vi fortsat have stor fokus på fagligheden. Vi skal gøre det tydeligt for beslutningstagerne, at vi som socialpædagoger kan og vil bidrage med løsninger. Her er vores strategi, ’Socialpædagogerne i Fremtiden’, et rigtig godt værktøj, som jeg glæder mig til at arbejde videre med. Vi skal fortsat være visionære og offensive. Vi har fået styrket vores politiske indflydelse. Det er også strengt nødvendigt, for vores område bliver hele tiden udfordret af ny lovgivning, cirkulærer, økonomitænkning osv.

– Vi har fået sat en række socialpædagogiske fingeraftryk. Bl.a. på børne- og ungeområdet, hvor arbejdet med den rette indsats, Herning-modellen og hele paradigmeskiftet på området, har været højt prioriteret – og det har betydet endnu tættere samarbejde med folketingspolitikere, embedsværket og interesseorganisationer. Det er ligeledes gået op for politikerne, at der inden for psykiatrien er andre veje end tvang og medicin – nemlig den socialpædagogiske. Og så har vi fået sat et solidt aftryk på debatten om demensområdet og vist, hvor meget vores socialpædagogiske faglighed har at byde på.

– Skiftet fra kredsformand til forbundsnæstformand har været spændende. Det er for mig tydeligt, hvor stor en indflydelse vi reelt kan få, når vi kobler medlemmernes ønsker og behov med et solidt vidensgrundlag.

– Til daglig har jeg stor glæde af mine lokalpolitiske erfaringer, mit lokale netværk og ikke mindst det gode samarbejde med kredsene og af at deltage i mange medlemsarrangementer landet over. Det er for mig helt afgørende at fastholde dialogen og lytte ekstra godt til medlemmerne. For jo tættere, vi er på hinanden, jo dygtigere gør vi hinanden, og jo bedre resultater kan vi opnå.

– Jeg vil også fremover arbejde for at sætte socialpædagogikken på dagsordenen og arbejde for at udvikle fagligheden og faget, så vi er klar til morgendagens udfordringer. Det er en vigtig opgave at udvikle nye jobområder – men vi skal ikke glemme også at udvikle de traditionelle områder. Det, mener jeg, er helt centralt for en moderne fagforening: Det handler om at sikre job i fremtiden, om gode arbejdsvilkår for medlemmerne, men også om at arbejde for et solidarisk samfund, hvor ingen og intet går til spilde.