Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Benny Andersen: Synlig faglighed og en stærkere organisation

Forbundsformand

- Den største udfordring, vi har haft – og fortsat har – som forbund, er arbejdsmiljøet. Jeg ved godt, at de fleste af vores medlemmer går glade på arbejde, men statistikken fortæller os, at der er alt for mange, hvis arbejdsliv er præget af vold og trusler, og det præger den generelle opfattelse af vores fag, selvom vi har gjort meget for at nuancere billedet. Og der kan jeg ikke understrege nok, at det altså hænger tæt sammen med ressourcerne, der er til arbejdet.

– Men når jeg ellers ser tilbage på de sidste to år, synes jeg, der er fire ting, der springer i øjnene: For det første må jeg rose TR’erne. De har virkelig levet op til vores motto om at have ‘styrke til at være noget for andre’. Det er ikke mindst deres fortjeneste, at vi har fortsat vores medlemsfremgang. For det andet må jeg anerkende det arbejde, der er foregået ude i kredsene med strategien ‘Socialpædagogerne i fremtiden’. Det er i den grad lykkedes at få engageret medlemmerne. For det tredje synes jeg, at det er fuldstændig overvældende at mærke den faglige stolthed, der er blandt medlemmerne – trods de snærende rammer, de arbejder under. Det går altså lige i hjertet. Og som det fjerde vil jeg pege på en måske lidt overset ting, nemlig den nye arbejdstidsaftale. Det lå ikke lige i kortene, at vi skulle kunne lande så god en aftale – det var faktisk lidt af et svendestykke for os som forbund, synes jeg.

– I den kommende kongresperiode skal vi arbejde videre med at få omsat vores strategier for arbejdsmiljøet og ‘Socialpædagogerne i fremtiden’ til helt konkret handling ude på arbejdspladserne og ude i de enkelte kommuner – så vi endnu tydeligere kan signalere, at vi socialpædagoger kan tilbyde løsninger. Og vi skal stå fast på vores vidensdagsorden, for det vil give os endnu større anerkendelse for det, vi kan som fagpersoner.

– Og så skal vi skabe endnu større sammenhæng i organisationen – mellem arbejdspladserne, kredsene og forbundshuset. Der er allerede rigtig mange gode eksempler på, hvordan vi kan bruge de konkrete erfaringer til at udvikle vores politik og få indflydelse. Det skal vi have mere af. Det styrker vores faglige sammenhold og identitet – og det gør os stærkere.