Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu
kongreslogo-fuld-tekst_560x217.jpg

Kajs farvel

Kongressen siger farvel til forbundskasserer Kaj Skov Frederiksen.

String "10931" is not a valid udi.