Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Vejledende spørgsmål i arbejdet med at styrke indsigt i borgers håb og drømme

VPT (Viden På Tværs) har udviklet en række vejledende spørgsmål, der kan bruges til at styrke indsigt i den enkelte borgers håb og drømme i samtalen med borgere med funktionsnedsættelser.

Viden På Tværs

18. okt 2022

Indhold

VPT's vejledende spørgsmål understøtter det helhedsorienterede arbejde med fokus på borgernes ressourcer og behov. De bør benyttes i samtalen med borgeren; hvad end borgeren kan give svar verbalt eller på anden vis; qua personalets opmærksomhed på totalkommunikation. Spørgsmålene kan anvendes som et supplement til andre fagprofessionelle værktøjer, herunder faglige metoder til dialog med borgere med funktionsnedsættelser.

De samme spørgsmål kan benyttes ved brug af forskellige kommunikationsformer for at sikre, at det er borgerens håb og drømme, der tages udgangspunkt i. Borgere, uanset udviklingsniveau, kan kommunikere og danne samspil med andre mennesker.

Spørgsmålene er inspireret af botilbuddet Bosager i Sønderborg Kommune, der i løbet af de seneste år har arbejdet med, hvordan får man håb, drømme og ønsker frem hos borgere, der kun kommunikerer minimalt. Medarbejdere og ledere fra botilbuddet har også delt delt deres erfaringer med Fremfærd Særlige behov-projektet ”Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser.”