Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Socialpsykiatri - psykiatri på et humanistisk grundlag

Socialpsykiatrien må tage sit udgangspunkt i den menneskelige væren, som den opstår og udfolder sig i det dynamiske og dialektiske felt, som består af individets eksistens over for andre individer.

Preben Brandt

19. jan 2021

Indhold

"Socialpsykiatri - Psykiatri på humanistisk grundlag" præsenteres som en "debatlærebog". En lærebog, der samtidig er et indlæg i den almindelige debat om psykiatriens forhold. Bogen giver en god tilgang til såvel teoretiske forståelser og ny teoridannelse som praksisforståelse. Den diskuterer de vilkår, de psykisk syge og socialt svage lever under og de holdninger og tilbud samfundet møder dem med. De aktiviteter, som er eller kan opfattes som socialpsykiatriske gennemgås og analyseres, ligesom der redegøres for lovmæssige og politiske begrundelser for aktiviteterne. Socialpsykiatriens arbejdsgrundlag og arbejdsformer diskuteres, inden der afslutningsvis opstilles en socialpsykiatrisk teori.