Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser

Din seksualitet er i andres hænder. Sådan er hverdagen for mange mennesker med multiple funktionsnedsættelser, hvor seksualitet kan være et tabu blandt fagprofessionelle. Denne undersøgelse belyser netop dét tabu.

Kim Steimle Rasmussen

12. feb 2018

Indhold

Baggrunden for belysningen af dette tema er, at Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Socialt Udviklingscenter (SUS) i fællesskab lavede et litteraturstudie, der viste, at der eksisterer meget begrænset mængde litteratur på området. Rapporten søger derfor at afdække, følgende:

  • Hvor mange danske bo- og aflastningstilbud der arbejder aktivt med at gøre en indsats for at understøtte målgruppens seksuelle trivsel.
  • Hvilke udfordringer der besværliggør understøttelsen af målgruppens seksuelle trivsel.
  • God praksis i understøttelsen af målgruppens seksuelle trivsel.

Metode

Undersøgelsens datagrundlag består af en online spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt forskellige fagpersoner ansat på bo- og aflastningstilbud i Danmark. 90 ud af 102 tilbud deltog, hvilket resulterede i 353 besvarelser. Derudover understøttes dette data med tre fokusgruppeinterview og fem telefoninterviews bestående af personer fra ovenstående spørgeskema.

Konklusion

Følgende er hovedkonklusionerne fra undersøgelsen:

  • Understøttelse af seksualitet prioriteres ikke højt på mange bo- og aflastningstilbud.
  • Kun lidt over 50 % af fagpersonalet føler sig trygge ved af varetage seksualitetsunderstøttelse som opgave.
  • En stor andel af respondenterne på spørgeskemaundersøgelsen har hverken beskæftiget sig med seksualitet og funktionsnedsættelse på deres uddannelse eller eventuelle opkvalificering.

På baggrund af ovenstående har SUMH udarbejdet nogle konkrete anbefalinger:

  • Udbredelse af det brede seksualitetsbegreb.
  • Bo- og aflastningstilbud uddanner seksualvejledere og laver seksualpolitikker.
  • Der skabes større klarhed omkring regler og lovgivning på området.
Download PDF
SUMH & SUS, 23 sider