Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Narrativ dokumentation i velfærdsprofessionerne

I denne bog får du et indblik i, hvordan dokumentation kan gøres meningsfuld for dig som praktiker. Bogen giver dig konkrete metoder til, hvordan du kan introducere narrative dokumentationsmetoder på din arbejdsplads.

Janne Hedegaard Hansen

30. jun 2017

Indhold

  1. del: At dokumentere i velfærdsprofessionerne: I den første del føres du ind i en diskussion af dokumentationskrav i relation til styringsteknologier i den offentlige sektor. Her diskuteres velfærdprofessionerne i forhold til begreber som effektivitet og kvalitet, det målbare og det ikke-målbare. Et af argumenterne i denne del er, at dokumentation i velfærdsprofessionerne skal være meningsfuld, og at den skal dokumentere hvordan en indsats virker i stedet for at dokumentere hvad, der virker og hvorfor.
  2. del: Grundlaget for narrativ dokumentation: Her bliver du introduceret til metoden narrativ dokumentation og dertilhørende koncepter. Denne del tager udgangspunkt i den videnskabsteoretiske baggrund for metoden og konstruktion af viden. Desuden introduceres diskursanalysens principper.
  3. del: At arbejde med narrativ dokumentation: I denne del finder du forslag til, hvordan man kan arbejde med metoden i praksis i personalegrupper. Formålet med delen er, at I efter læsningen af den, kan påbegynde jeres arbejde med narrativ dokumentation på arbejdspladsen. I bliver eksempelvis præsenteret for fortællingens struktur, indholdet i fortællingen samt den dokumentationspraksis, der foregår ud fra fortællingen.
  4. del: Udvikling og kvalificering af det professionelle arbejde: Her redegør forfatteren for, hvordan narrative metoder kan udvikle den dokumenterede praksis ud fra analyser af, hvorvidt den eksisterende praksis lever op til de mål, der er formuleret på forskellige niveauer, hvilke konsekvenser indsatsen har for børn, brugere og borgere samt hvilke elementer, der kan bygges videre på i forhold til de professionelles arbejde.
  5. del: Metodens teoretiske forankring: Denne del af bogen henvender sig til dem, der ønsker et større indblik i socialkonstruktivisme, diskursanalyse og -teori, narrative metoders teoretiske forankring samt videnskabsteori, der ligger til grund for metoden.
Find på bibliotek.dk
Akademisk forlag, 184 sider