Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Metoder og tilgange: Theraplay

Hvordan kan du skabe en tryg relation til et omsorgssvigtet barn med tilknytningsforstyrrelser? Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som skaber tilknytning mellem barnet og den betydningsfulde voksen, fx socialpædagogen

Frederikke Halling Hastrup / Foto: Nils Lund Pedersen

20. jan 2022
Theraplay.png
Artiklen har en Podcast tilknyttet

Theraplay er en kobling mellem terapi og leg, og er udviklet til normaltbegavede børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt og har tilknytningsforstyrrelser.

Omdrejningspunktet i Theraplay er legen og den emotionelle udvikling hos barnet, og formålet er at skabe eller genskabe kontakten mellem barnet og de betydningsfulde voksne, der er i barnets liv - fx socialpædagoger. 

I podcasten bliver du klogere på bl.a. de fire essentielle kvaliteter i forældre-barn-relationen, som metoden tager udgangspunkt i: struktur, omsorg, engagement og udfordring. Du kan også høre, hvordan du som socialpædagog kan bruge Theraplay i dit daglige arbejde med børn og unge med tilknytningsforstyrrelser.

Sådan lytter du: