Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug

Denne udgivelse er de første spæde skridt i arbejdet med at videreudvikle og modne udvalgte indsatser for mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug på botilbud og boformer for hjemløse.

Socialt Udviklingscenter SUS

04. okt 2019

Indhold

Formålet med undersøgelsen er at indkredse og vurdere, om der er grundlag for at videreudvikle udvalgte indsatser for mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Målgruppen er nærmere bestemt borgere, som enten er på et botilbud, på en boform for hjemløse eller under almenboliglovens § 105 kombineret med serviceloven § 85.

Udgivelsen omfatter en spørgeskemaundersøgelse. Den har været med til at give et estimat af omfanget af målgruppen, og beskrive de udfordringer, som tilbuddene oplever i arbejdet med målgruppen. Derudover omfatter udgivelsen en litteraturgennemgang af forskning og lovende praksis. Ud fra den beskrives tre udvalgte indsatser til borgere, der bor på et botilbud eller en boform for hjemløse, og som både har psykiske vanskeligheder og et misbrug.

Hver af de udvalgte tre indsatser er beskrevet i en case, der også redegør for opmærksomhedspunkter og udfordringer, som kan opstå ved implementering af den pågældende praksis. Casene beskriver blandt andet indsatsernes aktiviteter, den organisatoriske og ledelsesmæssige forankring, ressourceforbruget, det teoretiske grundlag for indsatsen og det metodiske indhold.

Indsatserne, der beskrives i undersøgelsen, er:

  • Tværgående samarbejdsmodel på sundbyhus
  • Helhedsorienteret indsats med afsæt i housing first og harm reduction
  • Dobbeltdiagnoseteam og motiverende samtale

Til sidst beskrives seks tværgående principper for indsatserne. Der er tre borgerrettede og tre organisatoriske principper:

  • Borgerrettede principper: "At følge borgerens motivation", "At stille noget i stedet for – et fællesskab uden misbrug" og "Harm reduction".
  • Organisatoriske principper: "Fælles faglighed", "Et godt tværgående samarbejde", "At lede og forme organisationen – kompetent faglig ledelse".
Download PDF
Socialstyrelsen