Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Tema: Hjem vs. arbejds~plads

Hvad er ’hjemlighed’? Og hvad er hjemlighed, når hjemmet er borgerens – og din arbejdsplads? I dette faglige tema kan du udforske nogle af de praktiske og etiske dilemmaer, der er forbundet med, at nogens hjem samtidig er andres arbejdsplads – og få inspiration fra to bosteder, der hver især arbejder med hjemlighed

Temaer