Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Voksenhandicap

Socialpædagogerne har en vision om et samfund, hvor mennesker med handicap har mulighed for at leve det liv, de ønsker. Voksenhandicap er et af kerneområderne for Socialpædagogerne, da langt størstedelen af medlemmerne arbejder med mennesker med handicap i botilbud, i borgernes eget hjem, på aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, uddannelsestilbud mv.

Socialpædagogerne er optaget af at sikre gode rammer og vilkår for socialpædagoger, der arbejder på handicapområdet samt sikre de rette kompetencer og faglighed i tilbuddene. Den socialpædagogiske indsats på handicapområdet skal være båret af en faglig etisk og værdig tilgang til mennesker med handicap, der har behov for livslang eller midlertidig socialpædagogisk støtte og omsorg til at leve et liv så vidt som muligt på egne præmisser.

Socialpædagogerne arbejder for at:

  • At mennesker med handicap gennem socialpædagogisk støtte, omsorg samt meningsfuld beskæftigelse, uddannelse og aktiviteter kan opnå øget livskvalitet. Socialpædagoger har med en habiliterende og rehabiliterende indsats fokus på borgernes ønsker, drømme, selvbestemmelse og selvstændighed og sætter etikken i højsædet.

  • At mennesker med handicap skal have mulighed for at opnå et socialt netværk med ikke-betalte relationer, og at borgernes mulighed for at blive inkluderet i det omgivende samfund og civilsamfund styrkes.

  • At hverdagen skal kunne tilrettelægges så mennesker med handicap kan leve deres liv på egne præmisser med et minimum af magtanvendelser og mulighed for livsudfoldelse på lige fod med den øvrige befolkning.

  • At den faglige indsats og støtte for mennesker med omfattende handicap får betydeligt bedre vilkår, og at habilitering bliver sat på den nationale dagsorden.

  • At der i sociale tilbud til borgere med handicap er de nødvendige og rette fagligheder, der matcher borgernes behov.

  • At mennesker med handicap først og fremmest ses som medborgere i sammenspillet mellem den sundhedsfaglige og socialfaglige sektor og ikke som patienter.