Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Udsatte

Flere og flere især unge hjemløse i samfundet skaber et større pres på herberger og forsorgshjem, og Socialpædagogerne arbejder for at styrke tilbuddene, udbrede Housing First-strategien til flere kommuner og sikre de unge et fagligt kvalificeret efterværn.

Socialpædagoger er en central aktør i arbejdet med marginaliserede og udsatte mennesker. Det drejer sig om hjemløse, mennesker der har en rusmiddelafhængighed eller voldsramte, der har behov for ophold på krisecenter. Mange er kendetegnet ved at have flere, samtidige sociale udfordringer såsom en sindslidelse og rusmiddelafhængighed (dobbeltdiagnosticerede), være uden forsørgelsesgrundlag og fx forsørgelse gennem prostitution eller kriminalitet.

Gennem en længere årrække har vi set store stigninger i antallet af hjemløse, særligt er unge ramt af hjemløshed. Mange forsorgshjem rapporterer om et stigende pres, hvor flere og flere borgere må afvises. Unge og ’yngre voksne’, der ikke har et fast sted at bo, der ikke er i uddannelse eller får fodfæste på arbejdsmarkedet, og som måske kæmper med psykiske problemer eller et misbrug.

Socialpædagogerne arbejder for:

  • At landets forsorgshjem og herberger styrkes, så der er det nødvendige beredskab til udsatte med et akut behov for ophold, samt at landets forsorgshjem og herberger har tilbud målrettet det stigende antal unge borgere.

  • En udbredelse af Housing First til hjemøse i landets kommuner, herunder en sikring af et indholdsmæssigt stærkt fokus på forebyggelse, borgerinddragelse og socialpædagogisk faglighed.

  • Flere overgangsboliger med helhedsorienteret Housing First-bostøtte til unge hjemløse med støtte til at komme videre i en permanet boligløsning.

  • At tidligere anbragte, unge med psykiatriske lidelser samt unge i risiko for hjemløshed får krav på et fagligt kvalificeret efterværn for at sikre overgangen til voksenlivet.

Socialpædagogernes fokusområder for hjemløseindsatsen