Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Uddannelse

Socialpædagogernes grunduddannelse er grundstenen i al socialpædagogisk arbejde, og derfor arbejder Socialpædagogerne for en grunduddannelse, hvor socialpædagogikken er omdrejningspunktet, at undervisere, praktiksteder og vejledere er ordentligt klædt på, og at der er tilstrækkeligt antal lektioner.

Socialpædagoger er velfærdsagenter, der støtter mennesker med særlige behov og mennesker i udsatte positioner – fra spædbarnet, der anbringes eller kommer i pleje, over den unge med et misbrug og uden bolig, til det aldrende menneske ramt af demens.

Det stiller store krav til socialpædagogers grunduddannelse. Den skal klæde de studerende på til at kunne tænke i løsningsmodeller for mennesker i nødsituationer, den skal give dem viden om de mange borgergrupper, teorier og metoder, og den skal lære dem at udvise myndighed, reflektere og handle på et sagligt og etisk grundlag.

Socialpædagogerne arbejder for:

  • en grunduddannelse, hvor socialpædagogikken er omdrejningspunktet. Det er den faglighed, der på tværs af fag, danner grundlag for et helhedssyn på mennesket, og som knytter an til et tværprofessionelt snit på indsatser – her og nu og i forebyggende indsatser.

  • at undervisere, praktikpladser og praktikvejledere er klædt på til at uddanne de studerende til det socialpædagogiske arbejdsmarked.

  • at rammebetingelserne for uddannelsen er ordentlige, så der er et tilstrækkeligt antal lektioner, den nødvendige feedback på opgaver samt tid til fordybelse i de enkelte fagområder.