Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Psykiatri

Mennesker med sindslidelser skal gennem socialpædagogisk støtte have muligheder for at opnå bedring og øget livskvalitet. Socialpædagogerne arbejder for et massivt løft af social-psykiatrien og for at styrke forebyggelsen af psykiske lidelser.

Socialpædagoger spiller en central rolle i psykiatrien. Med en høj, specialiseret faglighed bidrager de til løsninger, der skaber livskvalitet og bedring for mennesker med sindslidelser. Socialpædagoger har fokus på mennesket, ikke kun sygdommen, og arbejder helhedsorien-teret med at støtte borgere i at opnå et så meningsfyldt og selvstændigt liv som muligt. Det sker med et fokus på borgernes ressourcer, på udvikling og på inddragelse af borgerne og pårørende.

Psykiatrien i dagens Danmark er på et niveau, hvor der er behov for et massivt løft. Alt for mange borgere får ikke den indsats, de har krav på eller behov for. Det har alvorlige konse-kvenser for både psykiatribrugerne, pårørende og de ansatte – og for resten af samfundet. Psykiatrien har længe været udfordret både økonomisk og styringsmæssigt. Psykiatrien mangler derfor et massivt løft og et vedholdende politisk fokus.

Socialpædagogerne arbejder for:

  • At mennesker med sindslidelser gennem socialpædagogisk støtte og omsorg, og via meningsfuld beskæftigelse og aktiviteter, opnår øget livskvalitet og mulighed for at komme sig bedst muligt.

  • Et massivt løft til og udvikling af den kommunale socialpsykiatri med fokus på rammer og vilkår, der skaber sikre og trygge miljøer for medarbejdere at arbejde i og for borgere at bo og være i – for tilbud med tilstrækkelige ressourcer og rette faglige kvalifikationer, der imødekommer målgruppernes behov.

  • At styrke forebyggelsen af psykiske lidelser ved at arbejde for investeringer i tidlige, fremskudte indsatser, særligt for børn og unge. Herunder med fokus på psykisk sårbare og udsatte unge, der oplever vanskeligheder forbundet et i stigende grad presset og stressende ungdomsliv, og som snubler i overgangen til et selvstændigt voksenliv.

Samlet løft til psykiatrien med særligt fokus på socialpsykiatrien – Socialpædagogernes fokusområder

Socialpædagogernes visionspapir på psykiatriområdet