Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kvalitet i sociale tilbud

Socialpædagogerne ønsker at sætte kvalitet allerøverst på den socialpolitiske dagsorden. For kvaliteten og fagligheden i de sociale indsatser, vi tilbyder udsatte og sårbare mennesker i Danmark, er helt afgørende for det liv, de kan leve.

Politisk udspil om kvalitet på socialområdet

Der er store udfordringer på det specialiserede socialområde. Der kommer stadig flere borgere med særlige behov, der har behov for støtte. Økonomien er presset, der er påviselige forskelle i den service, man modtager i kommunerne, og de små specialer er mange steder blevet klemt. For de børn, unge og voksne, der har det største behov for støtte, er konsekvenserne af den faglige og økonomiske udhuling af socialområdet store.

Tirsdag d. 3. marts 2020 præsenterede Socialpædagogerne udspillet 'Et liv med muligheder' i forbindelse med en høring på Christiansborg.

Se video fra høringen, som også indeholder reaktioner fra Thomas Adelskov fra KL, Thorkild Olesen fra Danske Handicaporganisationer og Katrine Iversen fra VIVE.

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Forbud mod profit og friskolemodellen

Her er Socialpædagogernes forslag, hvad angår:

 • Forbud mod profit - friskolemodellen
 • Et skærpet økonomisk tilsyn
 • Et stærkere socialfagligt tilsyn og øget faglig kvalitet

Læs notatet Forbud mod profit og friskolemodellen (pdf)

DET FORESLÅR SOCIALPÆDAGOGERNE I UDSPILLET:

 • uddannelseskrav på bo- og døgntilbud
 • selvstændig socialpædagoguddannelse
 • en national specialeplan for det højtspecialiserede socialområde
 • faglige standarder for tidlige og forebyggende indsatser
 • national plan for familieplejeområdet
 • alle tidligere anbragte skal have ret til efterværn
 • socialtilsynene skærpes
 • alle borgere skal have ret til en selvvalgt primær kontaktperson
 • ingen profit på velfærdstilbud
 • økonomisk opprioritering og mere solidariske finansieringsformer

Læs hele udspillet: Et liv med muligheder

Læs en kort version af udspillet: Et liv med muligheder