Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kursus i neuropædagogik

Styrk din faglighed med dette helt nye kursus i neuropædagogik. Det er skræddersyet til socialpædagoger, foregår 100% online, og er gratis for dig som medlem af Socialpædagogerne.

På kurset får du viden om hjernen, forståelse for anvendelse af neuropædagogik i teori og praksis, og neurofaglige redskaber, der kan styrke dit daglige arbejde med borgerne.

 • Hvad: Kursus i neuropædagogik skræddersyet til medlemmer af Socialpædagogerne
 • Hvordan: Kurset foregår 100% online og består af tre e-læringsmoduler og tre live-sessioner. Afsæt ca. 3x2 timer til at gennemføre forløbet.
 • Pris: Gratis for medlemmer af Socialpædagogerne. Obs: begrænset antal pladser. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Der vil blive oprettet venteliste.

KURSET I EFTERÅRET ER FULDT BOOKET!

Tusind tak for en overvældende interesse! Alle pladser på kurset her i efteråret er nu booket, og det er derfor kun muligt at skrive sig på venteliste. Se nedenfor.

Vi udbyder kurset i neuropædagogik igen til foråret 2023, og e-læringsdelen vil blive tilgængelig for alle medlemmer på et senere tidspunkt.

Tilmelding til venteliste

Du kan tilmelde dig ventelisterne til de to hold. Da kurset har vist sig at være meget populært, er det ikke sikkert, du får en plads på efterårsholdene, men alle på ventelisten vil være de første til at få besked, når vi er klar med nye datoer og hold i foråret 2023.

Alle på ventelisten vil desuden være de første, der får adgang til e-læringsdelen af kurset. 

Du tilmelder dig ventelisterne ved at trykke på knappen 'Login for at tilmelde dig som medlem' på tilmeldingssiden. Du skal have dit NEM-ID klar. Når du har tilmeldt dig, står du automatisk på venteliste.

Indhold

Modul 1: Om hjernen

Modul 1 giver et indblik i neurologi og neuropsykologi og dermed en forståelse af, hvorfor mennesker handler, som de gør. 

På e-læringsmodulet får du viden om:

 • Hjernens overordnede funktioner
 • Dysfunktioner i hjernen og neuroplasticitet
 • Arousal og hjernens stresssystem
 • Hjernens sansesystem
 • Eksekutive funktioner og betydningen i forhold til regulering af følelser og adfærd

På live-sessionen træner vi i grupper anvendelsen af viden om hjernen og kognitive udfordringer introduceret i den digitale lektion i forhold til konkrete læringscases. Dertil opsamling, faglig sparring og refleksion i plenum.

Modul 2: Neuropædagogik – fra tanke til praksishandling

Modul 2 giver en forståelse for den neuropædagogiske tankegang. Hvorfor det er vigtigt at have viden om de kognitive udfordringer og følgevirkninger, den grundlæggende personlighed, og hvad borgeren har med sig i ”sin livsrygsæk”. Derudover får du viden om konkrete neuropædagogiske værktøjer, der er direkte anvendelige i hverdagen. 

På e-læringsmodulet får du:

 • Viden om, hvad neuropædagogik er
 • Indblik i udredningsblomsten og refleksionsmodeller til arbejdet med analyse og forståelse for borgerens vanskeligheder og adfærd
 • Forståelse for det at arbejde med borgerens motivation i forhold til opstilling af mål
 • Indsigt i den neuropædagogiske tilgang og dine kasketter som socialpædagog
 • Konkrete bud på værktøjer og inspiration til, hvordan du omsætter principperne i neuropædagogik til neuropædagogisk praksis.

På live-sessionen træner vi i grupper i brugen af analysemodellen i kortlægningen af borgerens behov og personalets tilgange med afsæt i konkrete læringscases. Dertil opsamling, faglig sparring og refleksion i plenum.

Modul 3: Spejlneuroner og hjernetræthed

Modul 3 giver viden om spejlneuroner samt hjernetræthed. To væsentlige aspekter, der har generel og stor betydning for funktionsniveauet for mennesker med kognitive forstyrrelser. Desuden introduceres en model, der gør det let at skabe forandringsprocesser og implementere neuropædagogik i egen praksis.  

På e-læringsmodulet får du viden om:

 • Spejlneuronernes og empatiens betydning for menneskets relationelle adfærd, og hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på, at vi spejler hinanden.
 • Viden om hjernetræthed, som er karakteristisk for mennesker med kognitive forstyrrelser.
 • En introduktion til konkrete redskaber til arbejdet med energiforvaltning med borgeren.

På live-sessionen præsenterer underviserne en praksismodel til implementering af neurofaglige strategier. Med afsæt i læringscases udarbejdes i grupper mål og plan for en neurofaglig strategi med afsæt i de konkrete læringscases. Dertil opsamling, faglig sparring og refleksion i plenum.

Se underviser Bente Juul fortælle om kurset

FAQ

Venteliste

Hvornår bliver kurset udbudt igen?
Vi udbyder kurset igen til foråret 2023. Hold øje med tilmeldingsmulighederne i nyhedsbreve, fagbladet og på Socialpædagogernes sociale medier. 
Alle, der står på venteliste, vil være de første til at få besked om nye datoer.

Hvad får jeg ud af at tilmelde mig ventelisten?
Alle på venteliste vil være de første til at få besked, når vi er klar med datoer og tilmelding til kurserne i foråret, og har derfor større mulighed for at planlægge. 

Alle på ventelisten vil desuden være de første, der får adgang til e-læringsdelen af kurset, når den ligger klar. E-læringen indeholder den grundlæggende teoretiske viden, man får på kurset. 

Hvordan tilmelder jeg mig ventelisten?
Du tilmelder dig ventelisterne ved at trykke på knappen 'Login for at tilmelde dig som medlem' på tilmeldingssiden. Du skal have dit NEM-ID klar. Når du har tilmeldt dig, står du automatisk på venteliste.

Efterårskursus 2022

OBS: Kurset i efteråret 2022 er fuldt booket - nye hold kommer til foråret 2023.

Livesession Hold 1 – Kl. 09.00-10.00:

 • Livesession 1: Onsdag den 26. oktober 2022
 • Livesession 2: Torsdag den 17. november 2022
 • Livesession 3: Mandag den 5. december 2022

Livesession Hold 2 – Kl. 20.00-21.00:

 • Livesession 1: Onsdag den 26. oktober 2022
 • Livesession 2: Torsdag den 17. november 2022
 • Livesession 3: Mandag den 5. december 2022

E-læringsmodulerne fremsendes tre uger før livesessionerne, og du kan tilgå dem fra computer eller tablet, når det passer dig.

Tilmeld dig kun kurset, hvis du ved, at du kan deltage i alle tre live-sessioner. Hvis ikke tidspunkterne passer dig, kan du tilmelde dig kurset til foråret 2023, hvor det udbydes igen.
Det er desværre ikke muligt at skifte mellem dag- og aftenhold.

Sådan foregår det
Kurset i neuropædagogik foregår 100% online. Det består af tre e-læringsmoduler á ca. en times varighed, og tre livesessioner, også á en times varighed. Altså skal du afsætte ca. 3x2 timer til at gennemføre hele kurset.

E-læringsmodulerne fremsendes tre uger før livesessionerne, og du kan tilgå dem fra computer eller tablet, når det passer dig. Den viden, du opnår gennem den e-læringsmodulet, er grundlaget for at kunne deltage aktivt på den efterfølgende livesession, hvor teorien sættes i praktisk kontekst.

Live-sessionerne foregår på Microsoft Teams – du får et link, når du er tilmeldt kurset.

Når du har gennemført e-læringsmodulerne og deltaget i livesessionerne, får du et kursusbevis tilsendt.

Afbud - hvad gør jeg?
Har du fået en plads, men pludselig ikke kan deltage alligevel, beder vi dig om at skrive det i en mail eller ringe til os, så en anden kan få glæde af din plads. Dette gælder uanset om du er forhindret i at deltage på hele forløbet eller en enkelt livesession. Kontakt os ved at skrive til kursustilmelding@sl.dk eller ring til medlemsservice på 7248 6030

Kan jeg skifte mellem dag- og aftenhold undervejs?
Nej, kurset er tilrettelagt sådan, at det desværre ikke er muligt at skifte mellem dag- og aftenholdene. Hvis det ikke er muligt for dig at følge det ene hold, så åbner vi for muligheden for at deltage på nye hold til foråret 2023.

Må jeg tage en kollega med på kurset?
Har du fået en plads på kurset, er den personlig og gælder kun for dig. Ønsker din kollega også at deltage også, skal vedkommende selv tilmelde sig. Det er dog kun muligt, hvis kollegaen er medlem af Socialpædagogerne. Hvis flere er tilmeldt fra samme arbejdsplads, kan I dog godt deltage i live-sessionerne via samme skærm.

Hvor lang tid skal jeg bruge på at gennemføre kurset?
Det tager ca. 1 time at gennemføre et e-læringsmodul, og en livesession varer også 1 time. Derfor skal du afsætte ca. 3x2 timer for at gennemføre hele forløbet. 
Afsæt ca. 3x1 time til at gennemføre selve e-læringsdelen.

Kurset ligger i min arbejdstid – kan jeg blive frikøbt?
Nej. Du bruger som udgangspunkt din egen tid på at gennemføre kurset, medmindre du aftaler andet med din arbejdsplads.

Vil livesessionerne blive optaget?
Pga. GDPR-reglerne vil hele livesessionen ikke være tilgængelig efterfølgende. Dog vil vi tilføje dele af livesessionen til e-læringsmaterialet, hvor det er relevant.

Får jeg et kursusbevis?
Hvis du har gennemført e-læringsmodulerne og deltaget på de tre live-sessioner, vil du modtage et kursusbevis, når forløbet slutter.

Hvem kan deltage?
Medlemmer af Socialpædagogerne. Dette gælder også, hvis du er ledig eller studerende - se mere under FAQ, hvad du skal gøre i din specifikke situation.
Er du ikke medlem, er du velkommen til at ringe til Medlemsservice og melde dig ind: 7248 6030

Kurset vil være relevant for dig, uanset om du arbejder med omsorgssvigtede børn og unge, voksne med dysfunktioner i hjernen, herunder med en medfødt eller erhvervet hjerneskader, mennesker med demens, psykiske lidelser, eller mennesker med udviklingshæmning. Du kan både deltage som studerende, nyuddannet og med mange års arbejdserfaring i bagagen.

Der er et begrænset antal pladser, som fyldes op efter først-til-mølle-princippet. Herefter oprettes venteliste.

Hvad koster det at deltage?
Kurset er gratis for medlemmer af Socialpædagogerne. Vil du gerne meldes ind, ring da til vores medlemsservice på 7248 6030.

Undervisere
 • Bente Juul, socialpædagog, PD i neuropsykologi, socialfaglig konsulent, supervisor og VISO-specialist
  Download CV
 • Susanne Bommelund, fysioterapeut, socialfaglig konsulent, supervisor og VISO-specialist
  Download CV

Begge er tilknyttet Hjerneskadecentret Odense.

Kurset er lavet i samarbejde med Seminarer.dk

Hvad er neuropædagogik?

Neuropædagogik er anvendt neurologi og neuropsykologi, hvor pædagogiske overvejelser og indsatser tager udgangspunkt i viden om hjernens funktion og borgerens kognitive vanskeligheder.

Gennem en neuropædagogisk tilgang kan du som socialpædagog udrede borgerens situation og tilpasse rammer, strukturer og samspil, så det bedst muligt understøtter den enkeltes livskvalitet og trivsel.

Med viden om neuropædagogik kan du stå fagligt styrket i din socialpædagogiske praksis.

Det får du ud af at deltage

På kurset får du viden om og indsigt i neuropædagogik, herunder:

 • Viden om hjernen, forskellige hjerneprocesser og deres betydning, når der er skader i hjernen. Dette kan medvirke til at nuancere din forståelse og nysgerrighed i forhold til de tilstande og intentioner, som ligger bag borgens adfærd.

 • En forståelse for anvendelse af neuropædagogik i teori og praksis, så du fremadrettet har forudsætningerne for at tænke kognitionspsykologisk i mødet med borgere med dysfunktioner i hjernen. Herudfra kan du opstille neuropædagogiske strategier med det formål at udvikle borgerens kompetencer og kompensere for borgerens vanskeligheder.
 • To konkrete neurofaglige redskaber: analysemodellen og forandringsmodellen, der hjælper dig med at omsætte neuropsykologisk viden til pædagogisk praksis, der understøtter den enkelte borgers livskvalitet og trivsel.
Studerende - Ledig - Ikke medlem?

Jeg er ledig - kan jeg tilmelde mig?
Ja, du kan godt tilmelde dig kurset, mens du er ledig. Når du er tilmeldt, så skal du orientere a-kassen via denne blanket.
Bliver du indkaldt til samtaler i a-kassen eller på jobcenteret, samme dag som du skal deltage i en live-session, så ring til a-kassen på 7248 6010, og få vejledning til hvordan du skal forholde dig.

Jeg er studerende og medlem af PLS - kan jeg tilmelde mig?
Du kan godt tilmelde dig, hvis du er studerende og medlem af PLS. Det gør du ved at ringe til vores medlemsservice på 7248 6030, når tilmeldingen åbner, og oplyse dit fulde navn og din e-mail.  

Jeg er ikke medlem af Socialpædagogerne, men vil gerne deltage. Hvad gør jeg?
Du er altid velkommen til at melde dig ind ved at ringe til os på 7248 6030.

Podcast om neuropædagogik

Inden du deltager på kurset, kan du med fordel lytte til vores podcast om neuropædagogik. Her klæder kursets ene underviser, Bente Juul, dig på til at kende den grundlæggende teori, og du kan høre, hvordan det neuropædagogiske arbejde foregår i praksis.
Lyt til podcasten på Fagligt Fokus

Fagligt Fokus

Hvis du vil have mere viden om fx metoder og tilgange på det socialpædagogiske område, eller inspiration til, hvordan andre socialpædagoger bruger deres faglighed i det daglige arbejde med borgerne, er det hele samlet til dig i Socialpædagogernes vidensunivers, Fagligt Fokus. 
Gå på opdagelse på Fagligt Fokus