Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kursus i neuropædagogik

Styrk din faglighed med kompetenceudvikling indenfor neuropædagogik - 100% online og skræddersyet til medlemmer af Socialpædagogerne. Du kan enten tage et selvstændigt e-læringsforløb, eller tilmelde dig et af de 11 kurser nedenfor.

Kurser 2023

På kurset får du viden om hjernen, forståelse for anvendelse af neuropædagogik i teori og praksis, og neurofaglige redskaber, der kan styrke dit daglige arbejde med borgerne.

 • Hvad: Kursus i neuropædagogik skræddersyet til medlemmer af Socialpædagogerne
 • Hvordan: Kurset foregår 100% online og består af tre e-læringsmoduler og tre live-sessioner + korte hjemmeopgaver mellem hvert modul. Afsæt ca. 7-8 timer til at gennemføre hele forløbet.
 • Udbytte: Kurset er for dig som gerne vil have en grundlæggende introduktion til neuropædagogik, og som endnu ikke har efteruddannelse i neuropædagogik.
 • Pris: Gratis for medlemmer af Socialpædagogerne. Obs: begrænset antal pladser. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Der vil blive oprettet venteliste.

E-læring

E-læringsdelen af kurset er også tilgængeligt separat. Det er for dig, der gerne vil blive klogere på det teoretiske fundament for neuropædaogik, men enten ikke kan eller har lyst til at deltage på live-sessionerne. E-læringen kan tages, når det passer dig og tager ca. 3-4 timer at gennemføre.

 • Hvad? E-læring om neuropædagogik – styrk dine faglige kompetencer, når det passer dig.
 • Hvordan? E-læring bestående af teoretiske tekster og videoer, samt små quizzer og refleksionsøvelser. Afsæt ca. 3-4 timer til at gennemføre al e-læringen.
 • Udbytte? Gennem e-læringen får du grundlæggende viden om neuropædagogik – herunder viden om hjernen, forståelse for anvendelse af neuropædagogik i teori og praksis, og neurofaglige redskaber, der kan styrke dit daglige arbejde med borgerne.
 • Pris? Gratis for medlemmer af Socialpædagogerne

Tag e-læring om neuropædagogik her (du sendes videre til Mit SL)

Tilmelding til kurser 2023

Det populære kursus i neuropædagogik er tilbage - denne gang med 11 nye hold!

Kurset består af både e-læring og live-undervisning online, samt hjemmeopgaver mellem de tre moduler.

Det tager ca. 7-8 timer at gennemføre kurset.

Kurset er for dig som gerne vil have en grundlæggende introduktion til neuropædagogik, og som endnu ikke har efteruddannelse i neuropædagogik.

Datoer og tilmelding

Tilmeld dig kun, hvis du ved du kan deltage online alle tre dage på de angivne tidspunkter. Det er ikke muligt at bytte hold undervejs.
Hvis du ikke kan deltage på de viste datoer/tidspunkter, kan du i stedet for tage e-læring om neuropædagogik, som du tilgår ved at klikke her (du sendes videre til Mit SL).

Hav dit Mit-ID eller Nem-ID klar.
(Hold 1 og 2 blev afholdt i efteråret 2022. I foråret 2023 kan du tilmelde dig hold 3-13)

KURSUSDAGE: 26.01.2023, 06.03.2023 og 30.03.2023

 • Hold 3: 26.01.2023, 06.03.2023 og 30.03.2023 kl. 09.00–10.00 Lukket for tilmelding
 • Hold 4: 26.01.2023, 06.03.2023 og 30.03.2023 kl. 15.00–16.00 Lukket for tilmelding
 • Hold 5: 26.01.2023, 06.03.2023 og 30.03.2023 kl. 20.00–21.00 Lukket for tilmelding

KURSUSDAGE: 06.02.2023, 27.02.2023 og 28.03.2023

 • Hold 6: 06.02.2023, 27.02.2023 og 28.03.2023 kl. 09.00–10.00 Lukket for tilmelding
 • Hold 7: 06.02.2023, 27.02.2023 og 28.03.2023 kl. 15.00–16.00 Lukket for tilmelding
 • Hold 8: 06.02.2023, 27.02.2023 og 28.03.2023 kl. 20.00–21.00 Lukket for tilmelding

KURSUSDAGE: 09.03.2023, 11.04.2023 og 23.05.2023

 • Hold 9: 09.03.2023, 11.04.2023 og 23.05.2023 kl. 09.00–10.00 Lukket for tilmelding
 • Hold 10: 09.03.2023, 11.04.2023 og 23.05.2023 kl. 20.00–21.00 Lukket for tilmelding

KURSUSDAGE: 12.04.2023, 08.05.2023 og 01.06.2023

 • Hold 11: 12.04.2023, 08.05.2023 og 01.06.2023 kl. 09.00–10.00 Lukket for tilmelding
 • Hold 12: 12.04.2023, 08.05.2023 og 01.06.2023 kl. 15.00–16.00 TILMELD VENTELISTE
 • Hold 13: 12.04.2023, 08.05.2023 og 01.06.2023 kl. 20.00–21.00 TILMELD VENTELISTE

Se status på alle kurser - klik her

Indhold

Modul 1: Om hjernen

Modul 1 giver et indblik i neurologi og neuropsykologi og dermed en forståelse af, hvorfor mennesker handler, som de gør. 

På e-læringsmodulet får du viden om:

 • Hjernens overordnede funktioner
 • Dysfunktioner i hjernen og neuroplasticitet
 • Arousal og hjernens stresssystem
 • Hjernens sansesystem
 • Eksekutive funktioner og betydningen i forhold til regulering af følelser og adfærd

På live-sessionen træner vi i grupper anvendelsen af viden om hjernen og kognitive udfordringer introduceret i den digitale lektion i forhold til konkrete læringscases. Dertil opsamling, faglig sparring og refleksion i plenum.

Modul 2: Neuropædagogik – fra tanke til praksishandling

Modul 2 giver en forståelse for den neuropædagogiske tankegang. Hvorfor det er vigtigt at have viden om de kognitive udfordringer og følgevirkninger, den grundlæggende personlighed, og hvad borgeren har med sig i ”sin livsrygsæk”. Derudover får du viden om konkrete neuropædagogiske værktøjer, der er direkte anvendelige i hverdagen. 

På e-læringsmodulet får du:

 • Viden om, hvad neuropædagogik er
 • Indblik i udredningsblomsten og refleksionsmodeller til arbejdet med analyse og forståelse for borgerens vanskeligheder og adfærd
 • Forståelse for det at arbejde med borgerens motivation i forhold til opstilling af mål
 • Indsigt i den neuropædagogiske tilgang og dine kasketter som socialpædagog
 • Konkrete bud på værktøjer og inspiration til, hvordan du omsætter principperne i neuropædagogik til neuropædagogisk praksis.

På live-sessionen træner vi i grupper i brugen af analysemodellen i kortlægningen af borgerens behov og personalets tilgange med afsæt i konkrete læringscases. Dertil opsamling, faglig sparring og refleksion i plenum.

Modul 3: Spejlneuroner og hjernetræthed

Modul 3 giver viden om spejlneuroner samt hjernetræthed. To væsentlige aspekter, der har generel og stor betydning for funktionsniveauet for mennesker med kognitive forstyrrelser. Desuden introduceres en model, der gør det let at skabe forandringsprocesser og implementere neuropædagogik i egen praksis.  

På e-læringsmodulet får du viden om:

 • Spejlneuronernes og empatiens betydning for menneskets relationelle adfærd, og hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på, at vi spejler hinanden.
 • Viden om hjernetræthed, som er karakteristisk for mennesker med kognitive forstyrrelser.
 • En introduktion til konkrete redskaber til arbejdet med energiforvaltning med borgeren.

På live-sessionen præsenterer underviserne en praksismodel til implementering af neurofaglige strategier. Med afsæt i læringscases udarbejdes i grupper mål og plan for en neurofaglig strategi med afsæt i de konkrete læringscases. Dertil opsamling, faglig sparring og refleksion i plenum.

Se underviser Bente Juul fortælle om kurset:

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

FAQ

Kursus forår 2023 - praktisk info

Hold 1 og 2 blev afholdt i efteråret 2022. I foråret 2023 kan du tilmelde dig hold 3-13

KURSUSDAGE: 26.01.2023, 06.03.2023 og 30.03.2023

 • Hold 3: kl. 09.00–10.00 
 • Hold 4: kl. 15.00–16.00 
 • Hold 5: kl. 20.00–21.00 

KURSUSDAGE: 06.02.2023, 27.02.2023 og 28.03.2023

 • Hold 6: kl. 09.00–10.00 
 • Hold 7: kl. 15.00–16.00 
 • Hold 8: kl. 20.00–21.00

KURSUSDAGE: 09.03.2023, 11.04.2023 og 23.05.2023

 • Hold 9: kl. 09.00–10.00 
 • Hold 10: kl. 20.00–21.00 

KURSUSDAGE: 12.04.2023, 08.05.2023 og 01.06.2023

 • Hold 11: kl. 09.00–10.00 
 • Hold 12: kl. 15.00–16.00 
 • Hold 13: kl. 20.00–21.00 

E-læringsmodulerne fremsendes tre uger før livesessionerne, og du kan tilgå dem fra computer eller tablet, når det passer dig.
Der oprettes venteliste til de enkelte hold.

Tilmeld dig kun kurset, hvis du ved, at du kan deltage i alle tre live-sessioner. Hvis ikke tidspunkterne passer dig, kan du i stedet for vælge at tage e-læringsdelen af kurset, som også udbydes separat her.

Det er ikke muligt at skifte mellem dag-, eftermiddags- og aftenhold.

Sådan foregår det
Kurset i neuropædagogik foregår 100% online. Det består af tre e-læringsmoduler á ca. en times varighed, og tre livesessioner, også á en times varighed, plus korte hjemmeopgaver mellem hvert modul. Altså skal du afsætte ca. 7-8 timer til at gennemføre hele kurset.

E-læringsmodulerne fremsendes tre uger før livesessionerne, og du kan tilgå dem fra computer eller tablet, når det passer dig. Den viden, du opnår gennem den e-læringsmodulet, er grundlaget for at kunne deltage aktivt på den efterfølgende livesession, hvor teorien sættes i praktisk kontekst.

Live-sessionerne foregår på Zoom – du får et link, når du er tilmeldt kurset.

Når du har gennemført e-læringsmodulerne og deltaget i livesessionerne, får du et kursusbevis tilsendt.

Hvor lang tid skal jeg bruge på at gennemføre kurset?
Det tager ca. 1 time at gennemføre et e-læringsmodul, og en livesession varer også 1 time. Dertil kommer lidt hjemmearbejde på ca. 1/2 time mellem hvert modul. Derfor skal du afsætte ca. 7-8 timer for at gennemføre hele forløbet. 

Hvad koster det at deltage?
Kurset er gratis for medlemmer af Socialpædagogerne. Vil du gerne meldes ind, ring da til os på 7248 6000.

Kursus forår 2023 - godt at vide

Kan jeg skifte mellem dag- og aftenhold undervejs?
Nej, kurset er tilrettelagt sådan, at det desværre ikke er muligt at skifte mellem dag- og aftenholdene. 
Hvis du ikke kan finde et hold, der passer dig, kan du evt. vælge bare at tage e-læringsdelen af kurset. Det er tilgængeligt nu, og du finder det her.

Må jeg tage en kollega med på kurset?
Har du fået en plads på kurset, er den personlig og gælder kun for dig. Ønsker din kollega også at deltage også, skal vedkommende selv tilmelde sig. Det er dog kun muligt, hvis kollegaen er medlem af Socialpædagogerne. Hvis flere er tilmeldt fra samme arbejdsplads, kan I dog godt deltage i live-sessionerne via samme skærm.

Kurset ligger i min arbejdstid – kan jeg blive frikøbt?
Nej. Du bruger som udgangspunkt din egen tid på at gennemføre kurset, medmindre du aftaler andet med din arbejdsplads.

Vil livesessionerne blive optaget?
Pga. GDPR-reglerne vil hele livesessionen ikke være tilgængelig efterfølgende. Dog vil vi tilføje dele af livesessionen til e-læringsmaterialet, hvor det er relevant.

Får jeg et kursusbevis?
Hvis du har gennemført e-læringsmodulerne og deltaget på de tre live-sessioner, vil du modtage et kursusbevis, når forløbet slutter.

Hvem kan deltage?
Medlemmer af Socialpædagogerne. Dette gælder også, hvis du er ledig eller studerende - se mere under FAQ, hvad du skal gøre i din specifikke situation.
Er du ikke medlem, er du velkommen til at ringe til os og melde dig ind: 7248 6000.

Kurset vil være relevant for dig, uanset om du arbejder med omsorgssvigtede børn og unge, voksne med dysfunktioner i hjernen, herunder med en medfødt eller erhvervet hjerneskader, mennesker med demens, psykiske lidelser, eller mennesker med udviklingshæmning. Du kan både deltage som studerende, nyuddannet og med mange års arbejdserfaring i bagagen.

Der er et begrænset antal pladser, som fyldes op efter først-til-mølle-princippet. Herefter oprettes venteliste.

Undervisere

Kurset i neuropædagogik er lavet i samarbejde med Seminarer.dk.

Underviserne er:

 • Bente Juul, socialpædagog, PD i neuropsykologi, socialfaglig konsulent, supervisor og VISO-specialist
  Download CV
 • Susanne Bommelund, fysioterapeut, socialfaglig konsulent, supervisor og VISO-specialist
  Download CV

Begge er tilknyttet Hjerneskadecentret Odense.

 

Det får du ud af at deltage

Kurset er for dig, som gerne vil have en grundlæggende introduktion til neuropædagogik, og som endnu ikke har efteruddannelse i neuropædagogik.

På kurset får du viden om og indsigt i neuropædagogik, herunder:

 • Viden om hjernen, forskellige hjerneprocesser og deres betydning, når der er skader i hjernen. Dette kan medvirke til at nuancere din forståelse og nysgerrighed i forhold til de tilstande og intentioner, som ligger bag borgens adfærd.

 • En forståelse for anvendelse af neuropædagogik i teori og praksis, så du fremadrettet har forudsætningerne for at tænke kognitionspsykologisk i mødet med borgere med dysfunktioner i hjernen. Herudfra kan du opstille neuropædagogiske strategier med det formål at udvikle borgerens kompetencer og kompensere for borgerens vanskeligheder.
 • To konkrete neurofaglige redskaber: analysemodellen og forandringsmodellen, der hjælper dig med at omsætte neuropsykologisk viden til pædagogisk praksis, der understøtter den enkelte borgers livskvalitet og trivsel.
Afbud - hvad gør jeg?

Har du fået en plads, men pludselig ikke kan deltage alligevel, beder vi dig om at skrive det i en mail eller ringe til os, så en anden kan få glæde af din plads. Dette gælder uanset om du er forhindret i at deltage på hele forløbet eller en enkelt livesession. Kontakt os ved at skrive til kursustilmelding@sl.dk eller ring til os på 7248 6000.

Hvad er forskellen på 'Kursus i neuropædagogik' og 'E-læring om neuropædagogik'?

Kursus i neuropædagogik:
Kurset består af både e-læring og live-sessioner med online undervisning - såkaldt 'blended learning'.

I e-læringen gennemgår og træner du det teoretiske fundament, og på live-sessionen får du mulighed for at afprøve din nye teoretiske viden, når du, sammen med de andre kursister og undervisere, gennemgår cases. På denne måde omdannes teorien altså til praktisk anvendelse, og det er samtidig muligt at stille specifikke spørgsmål til underviserne.

E-læring om neuropædagogik:
Den e-læring, der udgør det teoretiske fundament for selve kurset i neuropædagogik, kan også tages selvstændigt. 

Gennem e-læringen får du derfor samme teoretiske udbytte, som du gør på kurset. Du bliver klædt på til at kende de grundlæggende elementer i neuropædagogikken, men skal selv omsætte din teoretiske viden til praksis.

Hvad er neuropædagogik?

Neuropædagogik er anvendt neurologi og neuropsykologi, hvor pædagogiske overvejelser og indsatser tager udgangspunkt i viden om hjernens funktion og borgerens kognitive vanskeligheder.

Gennem en neuropædagogisk tilgang kan du som socialpædagog udrede borgerens situation og tilpasse rammer, strukturer og samspil, så det bedst muligt understøtter den enkeltes livskvalitet og trivsel.

Med viden om neuropædagogik kan du stå fagligt styrket i din socialpædagogiske praksis.

Studerende - Ledig - Ikke medlem?

Jeg er ledig - kan jeg tilmelde mig?
Ja, du kan godt tilmelde dig kurset, mens du er ledig. Når du er tilmeldt, så skal du orientere a-kassen via denne blanket.
Bliver du indkaldt til samtaler i a-kassen eller på jobcenteret, samme dag som du skal deltage i en live-session, så ring til a-kassen på 7248 6010, og få vejledning til hvordan du skal forholde dig.

Jeg er studerende og medlem af PLS - kan jeg tilmelde mig?
Som PFFer kan du kun deltage, hvis dit aktive medlemskab er i Socialpædagogerne. Kontakt os i så fald på 7248 6000.

Jeg er ikke medlem af Socialpædagogerne, men vil gerne deltage. Hvad gør jeg?
Du er altid velkommen til at melde dig ind ved at ringe til os på 7248 6000.

Podcast om neuropædagogik

Inden du deltager på kurset, kan du med fordel lytte til vores podcast om neuropædagogik. Her klæder kursets ene underviser, Bente Juul, dig på til at kende den grundlæggende teori, og du kan høre, hvordan det neuropædagogiske arbejde foregår i praksis.
Lyt til podcasten på Fagligt Fokus

Fagligt Fokus

Hvis du vil have mere viden om fx metoder og tilgange på det socialpædagogiske område, eller inspiration til, hvordan andre socialpædagoger bruger deres faglighed i det daglige arbejde med borgerne, er det hele samlet til dig i Socialpædagogernes vidensunivers, Fagligt Fokus. 
Gå på opdagelse på Fagligt Fokus