Menu

Seniorførtidspension

Seniorførtidspension er førtidspension, du bliver tilkendt kort før pensionsalderen.

Seniorførtidspensionsordningen blev vedtaget i 2014 og er tænkt som et sikkerhedsnet under nedslidte lønmodtagere, der ikke har ret til at gå på efterløn, men som samtidig er for raske til at gå på førtidspension.

Gælder det dig, og har du samtidig under fem år tilbage til pensionsalderen og en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du derfor ansøge kommunen om seniorførtidspension.

Du kan ansøge om seniorførtidspension, hvis du opfylder alle betingelserne:

  • Du opfylder de generelle betingelser for at få førtidspension.
  • Du har en lang og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Den skal svare til 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse.
  • Der er højst fem år, til du når pensionsalderen.

Betingelser for folke- og førtidspension

Hvordan får jeg seniorførtidspension?

Du skal søge om senioførtidspension hos kommunen.

Kommunen indhenter herefter den nødvendige dokumentation for, at du opfylder betingelserne for at ansøge om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension. Dvs. om du opfylder betingelserne om aktuel og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Herefter vurderer kommunen, om det er dokumenteret, at din arbejdsevne er nedsat i et sådant omfang, at du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved almindeligt arbejde eller fleksjob. Hvis det er nødvendigt, indhenter kommunen nye oplysninger om din arbejdsevne.

Seniorførtidspension er en særlig mulighed for at ansøge om førtidspension. Kommunen iværksætter fx ikke tilbud, der retter sig imod, at du kommer i beskæftigelse. På den måde adskiller din sag sig fra andre sager om førtidspension.

Kommunen skal træffe afgørelse, senest seks måneder efter kommunen har modtaget din ansøgning.

Hvor meget får jeg i førtidspension?

Du får det samme beløb som andre førtidspensionister.