Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Seniorførtidspension

Seniorførtidspension er førtidspension, du bliver tilkendt kort før pensionsalderen.

Seniorførtidspensionsordningen blev vedtaget i 2014 og er tænkt som et sikkerhedsnet under nedslidte lønmodtagere, der ikke har ret til at gå på efterløn, men som samtidig er for raske til at gå på førtidspension.

Gælder det dig, og har du samtidig under fem år tilbage til pensionsalderen og en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du derfor ansøge kommunen om seniorførtidspension.

Du kan ansøge om seniorførtidspension, hvis du opfylder alle betingelserne:

  • Du opfylder de generelle betingelser for at få førtidspension.
  • Du har en lang og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Den skal svare til 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse.
  • Der er højst fem år, til du når pensionsalderen.

Betingelser for folke- og førtidspension

Hvordan får jeg seniorførtidspension?

Du skal søge om senioførtidspension hos kommunen.

Kommunen indhenter herefter den nødvendige dokumentation for, at du opfylder betingelserne for at ansøge om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension. Dvs. om du opfylder betingelserne om aktuel og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Herefter vurderer kommunen, om det er dokumenteret, at din arbejdsevne er nedsat i et sådant omfang, at du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved almindeligt arbejde eller fleksjob. Hvis det er nødvendigt, indhenter kommunen nye oplysninger om din arbejdsevne.

Seniorførtidspension er en særlig mulighed for at ansøge om førtidspension. Kommunen iværksætter fx ikke tilbud, der retter sig imod, at du kommer i beskæftigelse. På den måde adskiller din sag sig fra andre sager om førtidspension.

Kommunen skal træffe afgørelse, senest seks måneder efter kommunen har modtaget din ansøgning.

Hvor meget får jeg i førtidspension?

Du får det samme beløb som andre førtidspensionister.