Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

OK 2017 for privatansatte

Nye overenskomster på det private område

Der blev i foråret 2017 indgået forlig om fornyelse af overenskomsterne på det private område.

Læs mere om resultatet af overenskomstforhandlingerne på det private område ved OK 2017:

Det indeholder overenskomsten på det private område

  • Særlig opsparing oven i lønnen, som udgør 2 % af lønnen. Denne særlige opsparing kan bruges på enten mere løn, pension eller seniorordning og udbetales én gang om året eller ved fratrædelse
  • Seniorer kan benytte sig af en ny seniorordning fra fem år før den gældende folkepensionsalder, som giver seniorer 32 seniorfridage pr. kalenderår. 
  • Forlængede opsigelsesvarsler for ophørte tillidsrepræsentanter med seks uger udover den ansattes individuelle varsler
  • Medarbejderen har ikke længere pligt til afspadsering ved sygdom
  • Medarbejdere med børn får frihed ved barnets første hele sygedag – barnet bliver sygt, mens medarbejderen er på arbejde, har medarbejderen nu også ret til barnets første hele sygedag den følgende dag.
  • Nedsættelse af hviletid kan aftales op til 2 gange på en uge (i dag 1 gang)
  • Forhøjelse af alle ulempeydelser med 1,6 % om året i overenskomstperioden der starter allerede