Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Overenskomster

Når Socialpædagogerne forhandler overenskomst med arbejdsgiverne, aftales de spilleregler, dit arbejde skal foregå under. Overenskomsten sikrer, at du har ordentlige ansættelsesforhold, som fx den rigtige løn, ferie, fri på dit barns første sygedag, løn under barsel og pension.

Indgåelse af overenskomster og aftaler med arbejdsgiverne er en helt central opgave for forbundet

En overenskomst er en kollektiv aftale på arbejdsmarkedet mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation. Aftalen fastlægger de centrale vilkår for ansættelsesforholdet.

En overenskomst fastlægger blandt andet løn og lønsystem, pension, regler om arbejdstid, opsigelsesregler, ret løn under barsel og frihed i forbindelse børns sygdom. En overenskomst indeholder også retten til at vælge en tillidsrepræsentant.

Her finder du de væsentligste overenskomster på de forskellige arbejdsgiverområder, hvor der er ansat socialpædagoger.